Vyčistenie chrámu Ježišom hlboko utkvelo v pamäti jeho učeníkov. Komentár na 3. pôstnu nedeľu…

Liturgické čítania na 3. pôstnu nedeľu rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Vyčistenie chrámu Ježišom hlboko utkvelo v pamäti jeho učeníkov, lebo ho uvádzajú všetci evanjelisti. No iba Ján hneď v úvode evanjelia. On rád poukazuje na skutočnosti, ktoré učeníci – a potom aj my – pochopíme až neskôr, až keď sa hlbšie stretneme s tajomstvom Ježišovej osoby.

 

Zdanlivo oddelené scény druhej Jánovej kapitoly: svadba v Káne a vyčistenie chrámu predsa len súvisia. Akoby náhodou sa v oboch, sendvičovým spôsobom na začiatku i na konci, spomínajú tri dni. V tej prvej, žena židovka pri židovskej oslave v židovskom mestečku svojou vierou primäla Ježiša k jeho prvému znameniu.

 

Naopak, židia v Jeruzaleme počas najväčšieho židovského sviatku pri Ježišovom upratovaní v Otcovom dome od neho žiadajú znamenie, akým právom si takto počína. V prvom príbehu viera prináša lepšie víno, v druhom vieru nahradili obchody. Totiž pútnici z diaľky si zvieratá na obetu nemohli nosiť z domu. A kupovať ich mohli len za peniaze, na ktorých neboli vyobrazené božstvá. Ale prečo práve blízko najsvätejšieho miesta na svete?

 

Židia

U Jána sú takto nazvaní Ježišovi odporcovia – si ako predstavitelia moci uplatňovali iluzórne vlastnícke práva na celé chrámové teritórium. Urobili z chrámu, Otcovho domu, centrálnu banku Palestíny. Veď aj dnešné banky sú „chrámami“, ktorým je obetovaný celý svet, najmä svet chudobných. A zatiaľ čo sa za Ježišových čias stával chrám trhoviskom, donedávna boli  a možno aj ostanú našimi chrámami trhoviská obchodných centier.  Podľa kontextu však Ježiš povrázkovým bičom vyhnal iba zvieratá a zachránil ich tak pred obetou. Urazení židia i jeho učeníci ostali pri ňom.

 

No je tu ešte jeden náznak symboliky. Tak, ako sa v Káne premenila voda na víno radosti a lásky, tak sa má očistiť a byť pravdivou aj zbožnosť, viera v Božiu prítomnosť. Už nie v Jeruzalemskom chráme, ktorého zničenie bolo predo dvermi, ale v chráme Ježišovho tela, ktoré ostane navždy epicentrom každého rukou postaveného chrámu. A krstom i chrámu Tvojho tela.

 

sestra Dáša