Otvorenie kauzy blahorečenia a svätorečenia saleziánky Rosetty Marchese

Vatikán. 13. januára 2021 Kongregácia pre kauzy svätých komunikuje s vikárom Rímskej diecézy kardinálom Angelom De Donatisom, Nulla Osta zo Svätej stolice pre otvorenie kauzy blahorečenia a svätorečenia Božej služobnice Matky Rosetta Marchese (1922-1984).

 

Týmto oznámením pokračuje diecézne vyšetrovanie života, cností, slávy svätosti a zázrakov na príhovor zosnulej generálnej predstavenej Rosetty Marcheseovej. Je to okamih vypočúvania svedkov a zhromažďovania listinných dôkazov.

 

Saleziánka Rosetta Marchese sa narodila v Aoste 20. októbra 1922. Svoje prvé sľuby zložila v Inštitúte dcér Márie Pomocnice v Turíne 5. augusta 1941. Študovala najprv v Turíne a potom vo Vercelli, aby získala diplom učiteľky. V roku 1947 ukončila štúdium literatúry na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca v Miláne. V rokoch 1947 až 1958 bola učiteľkou v Turíne v misijnom dome „Matka Mazzarello“. V rokoch 1959 až 1961 bola riaditeľkou v Caltagirone a v rokoch 1961 až 1965 v Ríme (Via Dalmazia). V roku 1965 ju poverili vedením veľkej rímskej provincie „sv. Cecília.“ V rokoch 1971 až 1973 bola riaditeľkou spoločnosti Lecco Olate a potom provinciálkou milánskej provincie „Nepoškvrnenej Márie.“

 

V roku 1975, počas XVI. generálnej kapituly, bola zvolená za radkyňu- vizitatórku a v nasledujúcej generálnej kapitule z roku 1981 bola zvolená za generálnu predstavenú saleziánok. Po dlhej chorobe 8. marca 1984 obetuje svoj život, ako matka Mazzarello, za svätosť inštitútu. V tento deň matka Rosetta ukončila svoj pozemský život. V júli 2019 sa otvára proces blahorečenia.

 

Jej hlboký vnútorný život a vášeň žitia charizmy Dona Bosca a Matky Mazzarellovej sú generačnými zdrojmi života a nádeje pre inštitút FMA, pre celú saleziánsku rodinu a pre Cirkev.

 

zdroj: cgfmanet.org