Ako nasmerovať svoj život do Božieho kráľovstva ukazuje evanejlista Marek

Liturgické čítania na 3. nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Na Ježišovi sa napĺňajú všetky proroctvá a preto  ohlasuje kairos – mimoriadne vhodný čas, pravý a svätý – na obrátenie sa smerom do Božieho kráľovstva. V gréčtine vyznieva slovo kráľovstvo oveľa dynamickejšie a aktívnejšie – zahrňuje rovno aj kraľovanie. Jeho centrom je dar nádeje, ktorá plynie z uverenia a zakotvenia v Bohu, zo zmeny zmýšľania i obrátenia srdca.

 

Napriek tomu je štart Ježišovho verejného účinkovania spojený so zlou predzvesťou: uväznili Jána Krstiteľa. V doslovnom znení: vydali ho, tak ako Pánovho služobníka u Izaiáša. O pár rokov vydajú i Ježiša. Najradostnejšiu zvesť tak paradoxne od začiatku poznačuje neúspech. A predsa ju Ježiš neochvejne hlása priblížením sa k budúcim učeníkom. Aj keď z inej strany, ako chceli obsiahnuť svoje šťastie oni. Prví dvaja pochádzali z chudobnej dvojjazyčnej rybárskej rodiny – Šimon je hebrejské meno a Ondrej grécke. Taký bol vidiek v Galilei, našlo sa tam všetko. Títo dvaja lovili iba z brehu, loďku nemali. Ďalší – Zebedejovi synovia už loďku majú.

 

Ako nasmerovať svoj život do Božieho kráľovstva ukazuje Marek na týchto dvoch pároch budúcich apoštolov: najprv treba v Ježiša uveriť, potom ísť za ním a ostatné zanechať. Zanechávajú siete i loďku, otca i nádenníkov, celé svoje živobytie, aby mohli vykročiť za Ježišom. Všetci uverili Božiemu kráľovstvu, ktoré preteká nádejou až dodnes. V dôvere, že Boh je s nami. Vo viere, že sa o nás stará a vedie náš život. S presvedčením, že Boh chce, aby sme sa podieľali na večnom živote so vzkrieseným Kristom v plnosti Božieho kráľovstva.

 

sestra Dáša