Koledovanie s rúškami a bez nácviku, taká bola Dobrá novina v Dolnom Kubíne

Situácia na Orave bola počas vianočného lockdownu priaznivá. Nič nebránilo koledovaniu Dobrej noviny v Dolnom Kubíne po svätých omšiach. Bez nácviku a s rúškami koledníci vinšovali k sviatkom pre podporu Afrických matiek.

 

Celý nácvik koledovania prebehol bezpečne v domácom prostredí, kde sa deti spolu s rodičmi učili každý svoje rozdelené básničky a spoločné pesničky. Z tohto dôvodu prvá skupina koledníkov, ktorá zvestovala Dobrú Novinu mala jednoduchší, pružnejší program. Dobrú novinu predstavili veriacim 26. decembra po svätých omšiach v kostole na Brezovci. Stihli zavinšovať aj v miestnej filiálke a tak potešiť ľudí v tomto pandemickom čase.

 

V druhej skupine malých koledníkov bolo veľa súrodencov. Rodiny, ktoré sa zapojili pod vedením miestného kaplána Andreja Ondrejku a mamičky Veroniky Kramárovej, dokázali v takto obmedzených podmienkach nacvičiť scénku o Pastierovej flaute. S koledníckym programom vystupovali vo farskom kostole a v krátkom pásme predstavili aj promo video Dobrej noviny.

 

Štedrosť kubínskych veriacich bola veľká. Podporili dobrou finančnou sumou v štúdiu Africké matky a tým potešili aj koledovníkov, ktorí svoj čas a námahy obetovali pre pomoc núdznejším.

 

Viac o Dobrej novine, jej projektoch a aktuálnych informáciách môžete získať na ich webovej stránke dobranovina.sk. Dobrú novinu môžete stále podporiť prostredníctvom bankového účtu, viac vo videu.

 

Dagmara Čepelová