Ako čítať písmo s úžitkom

Nielen kresťan, ale aj dobrý animátor potrebuje oveľa viac ako mať dobrý pocit z toho, že raz horko-ťažko prelúskal celú Bibliu. Zamyslime sa preto nad tým, ako sa osmeliť a postaviť tvárou v tvár pravidelnému čítaniu Písma a naznačme si cesty pre jeho osožné zvládnutie.

 

Existujú rôzne brožúrky s návodom ako prečítať celú Bibliu za jeden rok. Ich cieľom je pestrosť pri čítaní, aby niektorá kniha Písma svojho čitateľa „nezabila“. Rozpis textov na čítanie z viacerých kníh naraz však nemusí vyhovovať každému. Je to ako keď počúvame krátke úryvky najslávnejších symfónií. Nám teraz pôjde o vypočutie každej biblickej „symfónie“ zvlášť. Postupne, od tých najznámejších až po celkom neznáme – akoby sme boli sviatočne vyobliekaní a v príjemnej atmosfére Národného divadla.

 

Prečo čítať knihy Písma rad za radom

Sväté písmo nebolo vždy rozdelené na kapitoly a verše. Naopak, písalo sa akoby na jeden dúšok. Ako keď sa zapozeráme do napínavého filmu, v ktorom nás i najkratšia reklama či SMS-ka počas neho iba znervózni. To len my sme si Sväté písmo z čisto praktických dôvodov postupne naporciovali na kapitoly a verše. Knižne i liturgicky. Aj to napovedá, že Písmo by sa malo čítať aj pekne zaradaom, strana po strane. Lebo nie je množstvom od seba izolovaných príhod, ale jediným megapríbehom, ktorý končí tým tvojím. Preto nechajme teraz bokom všetky vynikajúce knižné lekcionáre, i tie v mobile, a odvážne si vezmime Knihu kníh do vlastných dlaní.

 

Na osmelenie

Vo vzťahu k Svätému písmu je najťažšie urobiť prvý krok. A ako neskáčeme do neznámej vody hneď hlavičku, tak je dobré vstupovať i do Písma postupne. Preto v sobotu večer nemusíme až tak premýšľať, čo si obliecť do kostola, najmä cez koronu nie. Radšej si pozrime na internete alebo aj v katolíckych novinách, aké bude nedeľné evanjelium, čiže jeho súradnice. Hneď si ho nalistujme vo svojom Písme, aby sme si ho pozorne prečítali a vložili doň svoju obľúbenú záložku. Svätá cirkev nám tento úryvok počas nedeľnej kázne môže pekne priblížiť naživo či cez médiá.

Na ďalší sobotný podvečer sa k tomuto úryvku – stále vo svojom Písme – môžeme vrátiť a zároveň si prečítať aj ten nasledujúci na zajtrajšiu nedeľu. Ak nám zvýši čas, pozrime si k nemu aj osvetľujúce poznámky alebo „vygúglime si“ význam nejasných slov. Pri podobnom čítaní si ľahko všimneme, čo bolo z evanjelia v liturgii vynechané alebo či jeho postupné čítanie bolo nejakou slávnosťou prerušené.

A teraz niečo haluzné. Nič by sa nestalo, keby sme svoje Písmo mali v rukách aj počas svätej omše a v ňom text evanjelia sledovali. Najmä ak práve sledujeme svätú omšu cez médiá – vtedy by sme Písmo mali mať rovno na kolenách. A bola by to bomba, keby sme ho stihli prečítať aj niekomu v rodine. Týmto štýlom by sme sa nedeľu čo nedeľu kvalitne zoznamovali s evanjeliom roka – v terajšom by to bolo z pera evanjelistu Matúša. Tak by si mohol každý z nás jednoducho a zároveň plodne každý rok prehĺbiť poznanie jedného evanjelia. Prezredím, že v tomto roku to bude Markovo evanjelium.

 

Pokročilejší

Druhým stupňom v osmelení sa čítať Sväté písmo je sledovať evanjeliové texty z bežného dňa /keď napríklad chodíte každý deň na sv. omšu, alebo aj doma podľa lekcionára/ a tak v jednom roku stihnúť pod vedením Cirkvi kvalitne prejsť najmä synoptické evanjeliá a postupne i Jánovo. Bola by to pre nás posila aj pre dni, keď sa pre povinnosti v rodine či pre chorobu nemôžeme cez týždeň zúčastniť na svätej omši. A tiež vynikajúci spôsob ako plodne prežiť čas karantény. Nestratili by sme kontakt s Bohom, ani s Písmom a dokonca ani so svojou farskou rodinou, strediskom – boli by sme duchovne a zároveň životodarne spojení konkrétnym evanjeliom.

Treťou, už náročnou formou by sa podobne dali sledovať aj texty bežných, čiže feriálnych prvých čítaní zo Starého či Nového zákona. Avšak stále bez zjednodušovania cez lekcionáre, ale najlepšie priamo vo svojom Písme. Bolo by to síce súkromné čítanie, ale nie na vlastnú päsť. Totiž bolo by decentne sprevádzané Cirkvou prostredníctvom každodennej liturgie slova a prostredníctvom kázní.

 

Ďalší štýl

Niekto si povie, že keď už Písmo číta, nechce čítanie po jednom úryvku hneď prerušiť. Vskutku, napríklad celé evanjelium podľa Marka sa dá prečítať za jednu hodinu! Áno, tak málo stačí a predsa sme ho možno viacerí súvisle ešte nikdy nečítali.

Ak si to vyskúšame – fajn. Po Markovi sa potom dá pustiť do čítania Matúša, Lukáša i Jána. Začiatočníkom sa dobre čítajú aj Skutky apoštolov, ba i niektoré Pavlove listy. Trošku sa zapotíme pri Zjavení sv. Jána, ale pri súčasných kataklizmách aj to bude čítanie k veci.

Po takomto prečítaní Nového zákona, denne jednu, tri, ba i päť kapitol – všetko podľa síl a možností, nám neostane nič iné, ako sa pustiť do čítania Starého zákona. A to je už ťažšie sústo. Ak by sme začali Knihou Genezis, tak druhú knihu Biblie – Exodus ešte ako tak zvládneme, ale na Knihe Levitikus si môžeme „vylámať zuby“, znechutiť sa v čítaní a Písmo odložiť. Predísť takémuto kolapsu môžeme aj tak, že si vyberieme ľubovoľnú knihu zo Starého zákona, jej prečítanie si zaznačíme v obsahu a vzápätí si vyberieme ďalšiu. Takto vycvičení si ľahšie trúfneme aj na tie menej zrozumiteľné.

 

Čo pomáha pri čítaní

Pre kvalitnejšie čítanie Písma zaberá, keď doň zapájame zmysly. K zraku môžeme pridať čítaním nahlas alebo pošepky i sluch. Písmo je totiž napísané pre celého človeka. Nielen pre jeho rozum, ale aj pre srdce, dokonca i telo. A tak treba k nemu aj pristupovať, aby nás mohlo vnútorne rozohriať. Hlave pomôže ak budeme čítať napríklad s mapou, aby sme na nej sem tam mohli sledovať, kde sa čítaný príbeh odohráva. Náš rozum povzbudí aj čítanie akoby s lupou, keď sa v texte snažíme registrovať i drobné veci, ktoré pri povrchnom čítaní ľahko ujdú pozornosti. Napríklad si v texte môžeme všimnúť či sú rastliny – známe i neznáme –zvieratá, zemepis. Inému môže pomôcť pri čítaní držanie Písma v rukách alebo i pokojná prechádzka s ním. Samozrejme v bezpečnom teréne.

Keď k čítaniu pridáme aj svoj hmat, nielen tým, že budeme knihu Písma držať v rukách, ale aj tým, že si v nej dačo podčiarkneme, poznačíme na okraj, alebo si doň zavedieme svoje značky či jednoduché kresby, bude to ešte lepšie. Práve tento spôsob uľahčí zapojiť do čítania Biblie aj svoje srdce. Možno sa to bude niekomu zdať skoro ako svätokrádež, ale ak chceme, aby sa vzdialenosť medzi nami a Bibliou zmenšila, je podčiarkovanie či kreslenie jednou z osvedčených ciest.

A potom, Písmo je aspoň pre dvoch. Nie je nám dané pre súkromné účely. Preto sa lepšie číta s niekým blízkym. Dohodnete sa s kamošom či kamoškou a budete čítať spolu. Samozrejme nemusí to byť v jednej miestnosti… Vzájomné povzbudzovanie sa vo vytrvalosti, v radosti z jeho čítania je na nezaplatenie.

 

Kľúčový postoj

Dobré veci sa nedajú robiť nasilu. K zdaru potrebujú aspoň kúsoček pasie, tepla. Spomínam si na svojho malého brata, ktorý keď sa naučil všetky písmenká, pustil sa hneď do čítania Winetoua. Vy si už nepamätáte, že úvod tejto vynikajúcej mayovky je dosť rozvláčny. Tak sme nášho prváčika odhovárali, že nech si čítanie odloží aspoň na druhú triedu. On si však nedal povedať. Čítal stranu po strane a takmer celú knihu zvládol.

Ani pri čítaní Písma sa nedostaneme ďaleko ak ho budeme vnímať iba racionálne. Veľmi ľahko by sme sa znechutili nad menej zrozumiteľnými miestami alebo by sme jeho čítaním mohli dospieť k holému intelektualizmu – k takému prázdnemu rozumkáreniu. A o to nášmu Bohu určite nejde.

 

S Ježišom rozlomme sedem pečatí

Podľa videní svätého Jána v Apokalypse nikto nebol hodný otvoriť Knihu kníh – čiže Bibliu, iba Baránok (Zjv 5, 1 – 10) s veľkým B. Tým Baránkom je práve Ježiš, ktorý Písmo pre nás odpečatil, aby sme ho i my, hoc malí, mladí či chudobní, mohli čítať s duchovným úžitkom. Odvtedy je pre nás Písmo podľa slov svätého Augustína ako plynúca rieka. Celkom plytká, že ňou ľahko prejde i baránok, ale zároveň taká hlboká, že preplávať ju má problém aj slon. Na malých sa Biblia akoby usmieva a pre veľkých má nedozernú hĺbku, z ktorej behajú po chrbte zimomriavky.

Ježiš nám otvoril zmysel všetkých Písem a získal od Otca svätú milosť, v sile ktorej ju môže denne otvárať každý z nás. Vôbec sa Biblie netreba báť. Preto kľúčom od celej Biblie zostane aj pre teba On, Ježiš. Samozrejme, k účinkovaniu Ježišom zaslúženej milosti v nás treba pridať i naše skromné ľudské úsilie. Pomenujme si ho i my pečaťami, v ktorých teraz zhrnieme podstatu toho, čo sme o jej čítaní povedali.

  1. Čítaj Písmo ako Božiu knihu pre teba. Čiže čítaj ju s vierou, láskou, jednoduchosťou milovaného Božieho dieťaťa. Ako knihu pravdy a múdrosti v tom najhlbšom slova zmysle. Ako knihu svätú, pretvárajúcu.
  2. Zvoľ si postup čítania, čiže poradie kníh a približne i počet kapitol spolu s časovým intervalom: teda zvoľ si dni v týždni, v ktorých sa chceš čítaniu venovať. A maj poruke i dobrú mapu s ceruzkou. Alebo i farbičky, nalepovacie pásiky atď.
  3. Na čítanie Písma si priprav srdce vnútorným stíšením a ak sa dá zvoľ si aj vhodný priestor: nejaký obľúbený kútik možno s nejakou ikonou, sviečkou či kvetinkou. Pomôže aj to, keď si určíš vhodnú dobu čítania vzhľadom na seba i rodinu, v ktorej žiješ.
  4. Aspoň približne sleduj literárny druh knihy Biblie alebo časti, ktorú práve čítaš: či je to napríklad historická kniha alebo prorocká, či poučné rozprávanie alebo ľúbostná poézia atď. Bolo by chybou čítať biblickú bájku ako nejakú historickú udalosť.
  5. Čítaj každú knihu Písma postupne ako film. Teda vnímaj aj kontext toho, čo čítaš a snaž sa tej knihe ktorú čítaš aj trochu porozumieť vo svetle ostatných kníh Písma. Lebo obrazne povedané knihy Písma sa medzi sebou rozprávajú – existuje medzi nimi hlboký vzťah. Skrátka žiadnu knihu Písma nečítaj ako nejaký horoskop ohľadom toho, čo chceš urobiť.
  6. Čítaj Písmo pravidelne, nielen v kríze, ťažkostiach. Je lepšie čí­tať menej a častejšie, ak aj nie denne, tak skoro každý deň. Ako keď nemáš v peňaženke vždy na všetko, ale sporíš si na účet. Radšej si naspor aj načítané Písmo, aby si si v čase krízy mal z čoho vybrať, alebo lepšie, aby si sa do zbytočnej krízy ani nedostal.
  7. A čítaj vytrvalo, najlepšie bez prázdnin. Je jasné, že čím čas­tejšie budeš čítať a čím viac, tým skôr Bibliu prečítaš. No vytrvalosť je lepšia ako rýchlosť a množstvo prečítaného. V čítaní Písma je najlepšia práve ona!

 

Dobrá rada nad zlato

Písmo je napísané tak, že správnym postojom k nemu je pokora srdca. Je to kniha, ktorá nás nutne presahuje. Nemôžeme ju rýchlo pochopiť. Radšej sa už vopred na ňu nalaďme pozitívne. Aby sme sa tešili, ak pri čítaní Písma z času na čas niečo v nás zarezonuje, keď sa nám rozohreje srdce a v mysli sa nám trooochu rozjasní. Možno to bude ako keď na tmavej oblohe vyjdú hviezdy. Nepochybne nájdeme z čoho sa tešiť po celý čas čítania. Lebo obzvlášť pri Písme platí, že sa ho učíme čítať celkom obyčajným čítaním, ale zároveň aj s tajomnou asistenciou Ducha Svätého.

 

sestra Dáša