Kríza v Kafarnaume

Božie Slovo
Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Mk 3, 20- 21. 31-35
 
Zamyslenie
Možno i nás bodlo pri srdci. No Miriam sa už dávno naučila počúvať ťažké veci. A Ježiš vie, že tieto naoko tvrdé slová jeho matka zvládne. Veď seba nepovažuje za dôležitú. Pravá vnútorná autonómia je podmienkou každej opravdivej lásky, aj tej medzi Ježišom a  jeho matkou. A príbuzní od Ježiša dostali, čo potrebovali. Miriam si len mlčky mohla pomyslieť: „A teraz sa môžeme vrátiť domov.“ No je tu ešte jeden odkaz pre nás: Ak Ježiš nazval učeníkov svojou matkou, tak Miriam je podľa jeho slov našou sestrou.
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Miriam, po celý svoj život si videla iba pár metrov dopredu, a nebúrila si sa. Nebála si sa Ježišovej otvorenosti, lebo tak ako u neho, aj u teba bolo v popredí Božie kráľovstvo, a nie tvoje „ja“. Keď si jeho slovám nerozumela, chránila si ich vo svojom srdci a pokojne ich rozmieňala na drobné. Na trpké scény si reagovala mlčaním. A na tvrdé slová sladkosťou. Dokonca na vlastnej koži si spoznala a chápeš aj našu neúspešnosť pri šírení jeho kráľovstva.
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…