Pod krížom

Božie Slovo
Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Jn 19,25-27
 
Zamyslenie
Videla, ako bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hriech svojho ľudu na smrť ubitý a vydal na smrť svoj život. O zopár ulíc ďalej, v chráme, práve zabíjali veľkonočných baránkov. Ona, čistá ovečka, sa dívala na Baránka, ktorému tiež nepolámali kosti, na Baránka, ktorého prebodli. Aj Otec ju potreboval pri umieraní Syna. Aby v ľudstve nevyhasla viera s túžbou po spáse, a tak aby jeho smrť nebola zbytočná. Tu na Kalvárii bol Otec akoby proti Synovi, aby zachránil človeka. Toho, ktorý zradil, zaprel, mučil, posmieval a rúhal sa, hádzal kocky, ušiel a skryl sa… Nie, ona sa neskryla ako vtedy Adam s Evou. Je tu. Otec potreboval, aby ako nová Eva zostala stáť pod stromom života a vo svojom srdci v mene celého ľudstva živila prijatie vykúpenia: „Áno Otče, tento svet potrebuje krv tvojho Syna. Nebude vyliata nadarmo.“
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Žasneme nad tebou, Miriam. Počas celého života si zotrvala ticho v úzadí, a keď prišla hodina poníženia, mlčky vystupuješ dopredu, aby si vznešene prestála kompletnú frustráciu ženy – matky ako nejaká kráľovná. A znášaš všetkých okolo, ktorí nechápu… Potrebujeme ťa, Miriam, aj s tvojím utrpením, ako Matku bolestnú, aby sme ani my pred Ježišovým krížom neušli.
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…