Radostný začiatok

Božie Slovo
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní. Jn 2, 1 – 12
 
Zamyslenie
Ježiš oslovuje Miriam – pre nás dosť odmerane – žena, podobne ako Samaritánku či Máriu Magdalénu. A predsa tento „titul“ znamená vlastne viac ako oslovenie anjelom, viac ako jej meno Miriam. Nazýva ju ženou v tom najkrajšom zmysle slova, nie tak fyzicky, ale v tom hlboko ľudskom význame. Volá ju ako tú, ktorá bola vysnívaná od počiatku, keď ju Boh stvoril. Najjednoduchšie. Ježišovo slovo je pravdivé, platí naplno – teda Miriam bola naplno ženou. Robí ju tak novou Evou, ba nevestou z Piesne piesní či stelesnenou Múdrosťou z Knihy prísloví.  Veď nik pred ním, ba ani po ňom si ženu necenil tak ako Ježiš. Netreba za tým vidieť aj Miriam? Bola to práve ona, ktorá vťahovala Ježiša do konkrétností života, čo je genialitou opravdivých žien. A vskutku, hneď od začiatku prúdi cez ňu k jeho učeníkom akási živá miazga blízkosti.
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Miriam, aj my sa môžeme od teba učiť vnímať potreby tých, s ktorými žijeme. Ukazuješ nám, ako i v nás môže súcit a milosrdenstvo v konkrétnych situáciách voči blízkym rozochvieť novú strunu radosti a šťastia, ktorú nám nikto a nič nebude môcť vziať. Ako veľmi chýba tomuto nášmu svetu súcit, aký si mala ty!
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…