Do Betlehema

Božie Slovo
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Lk 2, 1 – 20
 
Zamyslenie
V betlehemskej maštali sa tak mohli stretnúť chudobní pastieri s chudobnou rodinou i pocestní mudrci s pocestnými z Nazareta. Lukáš zdôrazňuje, že keď pastieri začuli Božie slovo cez anjela, stanú sa po Miriam a Jozefovi nielen prvými poslucháčmi, ale aj prvými ohlasovateľmi evanjelia. Hneď poslúchnu a idú vyhľadať novonarodeného Spasiteľa. Dokonca po dlhom Pánovom mlčaní môže aj Miriam počuť Pánov odkaz, odovzdaný cez pastierov: „Dnes sa vám narodil Spasiteľ…“ Ktovie, či jej nebolo ťažké, keď sa znova a znova dozvedala od cudzích ľudí hlboký zmysel toho, čo sa dialo a tak intímne týkalo práve jej. Aj od tých najposlednejších, akými boli pastieri, ktorí pre svoj život v prírode nemohli zachovávať všetky predpisy zákona. Vskutku, Miriam bude celý život odkázaná na to, aby hľadala Božie stopy vo vonkajších okolnostiach. Možno to Pánovi zazlievame aj my, no ak by mala všetko vopred jasné, podobala by sa skôr na nejakého robota než na osobu schopnú slobodne a zodpovedne vstúpiť do spolupráce s Najvyšším. Je možné aj to, že Miriam predpokladala, že súhlasom s porodením Božieho Syna jej poslanie je na konci. Ale nebolo to tak. Dobrodružstvo s Pánom sa rozvinulo práve vtedy, keď si myslela, že svoje áno splnila.
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Miriam, si blažená, lebo ani v najväčšej núdzi si nerobila poplach. Ukazuješ nám celkom konkrétne, ako málo materiálnych vecí naozaj potrebujeme, a naopak, ako veľmi potrebujeme hľadať hlboký zmysel udalostí. A že aj my môžeme svojimi konkrétnymi postojmi Bohu pomáhať, aby bol medzi nami prítomný
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…