Spustili prihlasovanie na Teológiu pre mladých

Kurz Teológia pre mladých spustilo prihlasovanie a je určený „mladým ľuďom (duchom) prednostne vo veku 18 – 34 rokov, s absolvovanou maturitou. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) angažujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede,“ uviedli na svojom portáli hlavní organizátori.
 
Program ponúka predstavenie a vovedenie do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to v kresťanskom poznaní. Autori uvádzajú štyri charakteristiky kurzu:
Aktuálny, lebo priblíži krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie.
Živý, lebo kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.
Rozsiahly, lebo je to dvojročný cyklus – celkovo 6 víkendových stretnutí a 2 letné školy.
Jedinečný, lebo je to jediný program svojho druhu na Slovensku.
 
Prihlásiť na kurz Teológie pre mladých je potrebné do 18.10.2020 na adrese teologiapremladych@saleziani.sk. Viac informácií nájdete na salezianimladym.sk alebo domka.sk.
 
Dagmara Čepelová
Foto: archív Domka.sk