Spustili prihlasovanie na Teológiu pre mladých

Kurz Teológia pre mladých spustilo prihlasovanie a je určený „mladým ľuďom (duchom) prednostne vo veku 18 – 34 rokov, s absolvovanou maturitou. Predpokladáme, že na pozvanie zareagujú najmä (no nielen) angažujúci sa ľudia, ktorí pociťujú potrebu klásť otázky a hľadať odpovede,“ uviedli na svojom portáli hlavní organizátori.

 

Program ponúka predstavenie a vovedenie do krásy kresťanskej teológie, ktorá je úzko spojená s konkrétnym životom. Nové horizonty, ktoré idú hlbšie ako to v kresťanskom poznaní. Autori uvádzajú štyri charakteristiky kurzu:

Aktuálny, lebo priblíži krásu Boha ako ju poodhaľuje teológia od čias Cirkevných otcov až po súčasné uvažovanie.

Živý, lebo kombinuje intelektuálne teologické poznanie s osobnou modlitbou a živým spoločenstvom.

Rozsiahly, lebo je to dvojročný cyklus – celkovo 6 víkendových stretnutí a 2 letné školy.

Jedinečný, lebo je to jediný program svojho druhu na Slovensku.

 

Prihlásiť na kurz Teológie pre mladých je potrebné do 18.10.2020 na adrese teologiapremladych@saleziani.sk. Viac informácií nájdete na salezianimladym.sk alebo domka.sk.

 

Dagmara Čepelová

Foto: archív Domka.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk