Začína sa 31. ročník časopisu Rebrík – vyšlo septembrové číslo!

Deti mávajú krásne sny o tom, čo by raz chceli dosiahnuť – kým sa však stanú dospelými, na svoje sny zabudnú, alebo prvé prekážky zmenia ich smerovanie. Téma septembrového Rebríka – Choď za svojím snom – sa usiluje viesť čitateľov k tomu, aby sa svojich snov nevzdávali a robili všetko pre to, aby ich dosiahli. Pomôcť im v tom môže aj príklad ľudí (sv. Jozefa Kupertínskeho, Henryho Forda, Marie Curie-Sklodowskej a Michaela Edwardsa), ktorí po niečom veľmi túžili a vytrvalo kráčali za svojím snom, až ho dosiahli.

 

Sny o povolaniach majú aj deti z rôznych afrických krajín. V Rebríku sa dočítate, aké sú povolania, o ktorých najčastejšie snívajú. Rubrika Cesta lásky je venovaná pre prvoprijímajúce deti, ale aj pre všetky deti, ktoré chcú počúvať Ježiša a premýšľať nad tým, čo hovorí. Je tvorená s využitím prvkov Katechéz Dobrého pastiera. V septembri sa deti dozvedia, ktoré je najväčšie prikázanie.

 

O svätých, ktorých ikony nájdeme v gréckokatolíckych chrámoch, hovorí rubrika Svätý z ikony. V septembri predstavujeme sv. Jána Zlatoústeho. Spolu s vystrihovacou prílohou Hľadaj povolania sa čitatelia dobre zabavia pri kombinovaní rozličných častí oblečenia pre rozličné povolania.

 

Na deti sa už teší nový kamarát Guľko, ktorý v komikse Guľkove príbehy porozpráva o táborovej nočnej hre. Viac už z tohto napínavého príbehu neprezradíme – určite sa radi prečítate na poslednej strane septembrového Rebríka.

 

Časopis REBRÍK si môžete objednať na: objednavky@rebrik.sk alebo www.rebrik.sk/objednavky/

 

Katarína Jantáková a Peter Novák

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk