Večné sľuby sú podľa M. Skalovej spečatením rozhodnutia patriť Bohu navždy

Bratislava 25. augusta (TK KBS) Doživotná profesia alebo skôr zaužívaný výraz večné sľuby sú podľa provinciálky Dcér Márie Pomocnice Moniky Skalovej spečatením rozhodnutia patriť Bohu navždy. Ako sa píše v ich Stanovách „Dcéra Márie Pomocnice, v radostnej istote, že je povolaná k účasti na výchovnom poslaní Inštitútu, cirkevným úkonom večnej profesie verejne vyhlasuje, že sa chce neodvolateľným spôsobom darovať Bohu v službe bratom a sestrám podľa zakladateľovho projektu. Večná profesia je radikálnym životným záväzkom, ktorý má usmerňovať nasledujúce rozhodnutia a kvalifikovať všetky aspekty nášho života.“ (S99)
 
Ako povedala Monika Skalová, pre Tlačovú kanceláriu KBS, veľmi pekný a silný moment počas slávnosti je, keď sestra po prečítaní formuly sľubov, ktorú vlastnoručne napísala príde k oltáru a povie „„Tento dokument som napísala vlastnoručne a podpisujem ho na oltári, pretože môj život je navždy spojený s obetou Krista.“ Podpíše dokument, pobozká ho a povie „Prijmi ma Pane podľa Tvojho Slova a budem mať v Tebe život.“ “Toto áno navždy také v slávnostnom šate sa však potom premieňa na to každodenné áno a rozhodnutie pre život v láske za každých okolností a to je škola lásky, kde sa človek učí aj z pádov aj zo stávaní, aj z víťazstiev aj porážok, ale v neustálom raste a kráčaní k večnej Láske a to je krásne i náročné, ale aj také silné, dobrodružné.,” povedala Monika Skalová.
 
Na deň skladania večných sľubov sa sestry pripravovali po prvých sľuboch šesť ročnou formáciou v rôznych komunitách, v priamom apoštolskom poslaní medzi mladými. Obidve sú učiteľky jedna má vyštudovaný nemecký jazyk a históriu a druhá telesnú výchovu a slovenský jazyk. Na miestach, kde to bolo možné učili a väčšinou to bolo na cirkevných školách. “Môžem povedať, že tieto večné sľuby budú pre mňa výnimočné aj tým, že som obidve mala ešte jeden rok ako magistra noviciek, takže sme spolu prežili intenzívny formačný rok. Druhý rok pokračovali už s ďalšou magistrou. A sestru Danku som mala na stretku vysokoškoláčok a pracujúcich, keď som pôsobila v Banskej Bystrici. Spája nás veľa pekných zážitkov, napr. sme jej chodievali fandiť na hokejové zápasy,” spomína provinciálka slovenských saleziánok.
 
Skladanie večných sľubov predchádza aj intenzívna príprava a to rok pred sľubmi jeden mesiac a tesne pred sľubmi druhý mesiac. Zvyčajne majú prípravu s inými juniorkami z Európy v Taliansku, ale tento rok z dôvodu pandémie, ju mali sestry na Slovensku.
 
Dve rehoľné sestry saleziánky zložia 29. augusta večné sľuby. Daniela Oremová a Monika Foltýnová sa zasvätia Pánovi na celý život v Inštitúte dcér Márie Pomocnice. Večné sľuby zložia v kostole Márie Pomocnice v Banskej Bystrici počas svätej omše.
 
Inštitút dcér Márie Pomocnice je ženská rehoľa pápežského práva, ktorá patrí do saleziánskej rodiny. Zakladateľmi sú svätý Ján Bosco a svätá Mária Dominika Mazzarellová. Vznikli v Taliansku 5. augusta 1872. Zasväcujú sa Bohu sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti. V súčasnosti pôsobia na všetkých piatich kontinentoch a vo viac ako 90-tich krajinách. Na Slovensku majú 15 komunít, v ktorých je 84 sestier. Bývajú v komunitách, kde je tri až osem sestier. Žijú v bytoch alebo domoch rodinného typu.
Sestry saleziánky kráčajú spolu pre mladých a s mladými v odpovedi na nové výzvy pre zmysluplný život vo všetkých jeho dimenziách. So spiritualitou dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej chcú prinášať radosť, nádej, odvahu, nadšenie a chuť žiť štýl vzťahov v rodinnom duchu a nechávajú sa inšpirovať srdcom Krista – Dobrého Pastiera a Máriou Pomocnicou.
Aj keď sú zasvätené osoby a žijú v komunitách na svoje živobytie si zarábajú poctivou prácou v normálnych zamestnaniach, ktoré sú spojené s výchovou a vzdelávaním deti a mladých.
 
Zdroj: tkkbs.sk