Čo sa za pár týždňov zmenilo v jednom petržalskom byte?

Keby ste pred tromi mesiacmi zavítali do bytu sestier v Bratislave a vrátili sa teraz znovu, asi by ste neobjavili

Emauzy pozývajú na biblickú víkendovku

V roku Božieho Slova otvárajú saleziánky z biblického projektu Emauzy ďalší kurz

Žalmy, ako znejúca harfa srdca

Po čase sa stretli direktorky saleziánok v prekrásnej prírode na Drienici, kde sa o nich „staral“ Jožko Kolarčík, asc.

Služba ucha pre seniorov bude zrušená

Na službe, ktorá splnila svoje poslanie, spolupracovali aj saleziánky. Jej činnosť bude ukončená

Tak miloval svet

Môžeme podľa jeho príkladu milovať svet aj my, lebo sú tu prítomní Otec, Syn i Duch Svätý a naši bratia a sestry

Saleziáni budú mať vysviacku v Turíne

Diakonskú vysviacku saleziánov bude možné sledovať na webe v priamom prenose

Združenie Laura obnovuje svoju činnosť

Oznamujeme, že Laura, združenie mladých čiastočne obnovuje svoju činnosť od 1. 6. 2020