Žalmy, ako znejúca harfa srdca

V roku Božieho Slova direktorkám saleziánok o kráse žalmov, ktorých modlitba exorcizuje, prišli nakrátko porozprávať biblisti- sestra saleziánka Monika Golianová a Vlado Peregrim, sdb. Bola to chuťovka a ozývali sa hlasy, že aj duchovné cvičenia v tomto duchu by boli namieste.
 
„Vznešenosť, krása a moc znejúcej harfy žalmov je rôznymi slovami zachytená v tradícii prvotnej cirkvi  zostáva tajomným mystickým meradlom duchovného života Pánových  učeníkov naprieč stáročiami. Je neustále hlasom nevesty, ktorá volá a túžobne očakáva svojho Milého. Svätí otcovia mníšskeho života nám týmito slovami odovzdávajú bohatstvo, ktoré má moc zaháňať démonov, prebúdzať túžbu srdca po Pánovom príchode a posväcovať dušu, telo i celé stvorenstvo,“ zhodnotila vstup o žalmoch sestra Mária.
 
Skupina sestier s provinciálkou Monikou stihli zájsť v sobotnej odpoludňajšej prestávke za sestrou Miriam do Jakubovian. Jej mamka totiž v týchto dňoch slávi 90 rokov života. O pol storočie menej mala aj sestra Kaťa, torta a večerná opekačka istili oslavu.  A nezvyčajná, asi  dvojhodinová podvečerná dúha bola akousi prirodzenou výzdobou, na ktorej sestry nemali nijakú zásluhu. Stretnutie zakončil info blok a vynikajúci obed.
 
Mária Svoreňová