Juniorky sa konečne stretli naživo a offline

Izolácia v karanténe a sociálny odstup síce vytvorili kvalitný priestor na prehĺbenie sa v ročníkovej téme o modlitbe a centralite Krista, no žité juniorské spoločenstvo a osobné podelenie absentovalo v každom z desiatich mladých zasvätených sŕdc. Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a klesajúci medián umožnili stretnúť sa tejto životaschopnej skupine uplynulý júnový víkend v Slávnickom podhorí.
 
Euforické zvítania, aj radosť zo zdieľania mimo zoomu nemalo v piatok večer konca kraja. „Som vďačná, že môžem stretnúť so sestrami po dvoch rokoch. Aspoň také dlhé sa mi tie tri mesiace zdali“ vyjadrila sr. Ela z Rožňavy. Na túto rozjasanú atmosféru srdečne nadviazal aj v sobotu v dopoludňajšom bloku don Štefan Turanský SDB, ktorý mladé sestry povzbudil a bratsky sa podelil o svoje skúsenosti s dôležitosťou sprostredkovateľ na našej ceste rastu. V saleziánskom tradícií a rodinnom duchu hlavne vyzdvihol sprevádzanie direktorkou a význam osobného rozhovoru.
 
Posledné juniorské stretnutie v tomto školskom roku už tradične ponúka sestrám priestor na osobnú reflexiu aj zhodnotenie si celého roka, formačných tém, aj ich uživotňovania v praktickom rehoľnom živote. Na stretnutí bola celý čas medzi sestrami prítomná aj provinciálka sr. Monika Skalová, ktorá juniorky povzbudila ráno slovkom do dňa z formačnej témy a bola k dispozícií na rozhovory.
 
Okrem študijnej a formačnej časti využili spontánny večer na srdečnú rozlúčku so sestrami Dankou Oremovou a Monikou Foltýnovou, ktoré večnými sľubmi na konci augusta opúšťajú Junior Club. Slzy dojatia sa miešali so slzami radosti pri kreatívnom plnení úloh, scénkach, či spomínaní na úsmevné príhody z formácie. Oslavovali sa však aj početné meniny a narodeniny sestier, či úspešne štátnice sr. Mery Gregovej.
 
Budúci rok odštartujú juniorky hneď na začiatku septembra.  Ale to až po letných prázdninách!
 
merygregy