Juniorky sa konečne stretli naživo a offline

Izolácia v karanténe a sociálny odstup síce vytvorili kvalitný priestor na prehĺbenie sa v ročníkovej téme o modlitbe a centralite Krista, no žité juniorské spoločenstvo a osobné podelenie absentovalo v každom z desiatich mladých zasvätených sŕdc. Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a klesajúci medián umožnili stretnúť sa tejto životaschopnej skupine uplynulý júnový víkend v Slávnickom podhorí.

 

Euforické zvítania, aj radosť zo zdieľania mimo zoomu nemalo v piatok večer konca kraja. „Som vďačná, že môžem stretnúť so sestrami po dvoch rokoch. Aspoň také dlhé sa mi tie tri mesiace zdali“ vyjadrila sr. Ela z Rožňavy. Na túto rozjasanú atmosféru srdečne nadviazal aj v sobotu v dopoludňajšom bloku don Štefan Turanský SDB, ktorý mladé sestry povzbudil a bratsky sa podelil o svoje skúsenosti s dôležitosťou sprostredkovateľ na našej ceste rastu. V saleziánskom tradícií a rodinnom duchu hlavne vyzdvihol sprevádzanie direktorkou a význam osobného rozhovoru.

 

Posledné juniorské stretnutie v tomto školskom roku už tradične ponúka sestrám priestor na osobnú reflexiu aj zhodnotenie si celého roka, formačných tém, aj ich uživotňovania v praktickom rehoľnom živote. Na stretnutí bola celý čas medzi sestrami prítomná aj provinciálka sr. Monika Skalová, ktorá juniorky povzbudila ráno slovkom do dňa z formačnej témy a bola k dispozícií na rozhovory.

 

Okrem študijnej a formačnej časti využili spontánny večer na srdečnú rozlúčku so sestrami Dankou Oremovou a Monikou Foltýnovou, ktoré večnými sľubmi na konci augusta opúšťajú Junior Club. Slzy dojatia sa miešali so slzami radosti pri kreatívnom plnení úloh, scénkach, či spomínaní na úsmevné príhody z formácie. Oslavovali sa však aj početné meniny a narodeniny sestier, či úspešne štátnice sr. Mery Gregovej.

 

Budúci rok odštartujú juniorky hneď na začiatku septembra.  Ale to až po letných prázdninách!

 

merygregy

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk