Modlitba je čas milosti

Končí sa mariánsky mesiac. S Pannou Máriou máme mnoho súkromných alebo aj spoločných zážitkov. Máriine dotyky a jej starostlivosť o nás vnímame celý rok. Sú to dotyky a vyprosené milosti nielen ohľadne uzdravenia tela z choroby. Mária nám pomáha aj pri riešení vzťahov, pri zbavovaní sa zlých návykov, pri ľudsky neriešiteľných situáciách.
 
Za naším kostolom máme lurdskú jaskynku s ďakovnými tabuľkami Panne Márii, ako zasahuje v živote dubnických ľudí. Vďaka pani Zuzke Čepelovej som sa dozvedela, čo sa za niektorými tabuľkami skrýva. Nie je to len chladný mramor. Sú to celé mesiace, roky modlitieb, prejavov dôvery, túžob, čakania,…
 
Zo slov Zuzky:
Príbeh bielej tabuľky: „Matka dvoch synov čakala tretie dieťa. Bola už vo vyššom veku a genetické testy neukazovali nič dobré. Bolo to pre rodinu ťažké obdobie. Matka sa chodievala modliť ku kaplnke a prosila Pannu Máriu o pomoc. Výsledok – na svet prišlo zdravé dievčatko.“
 Príbeh šedej tabuľky: „Mamička je tuhá fajčiarka a nie a nie sa zbaviť zlozvyku. Niekoľko rokov chodila a prosila Pannu Máriu o zbavenie sa tejto závislosti. Dostala z neba zvláštne “hodiny terapie.“ Porodila krásne dieťatko a odvtedy nefajčí.“
 Príbeh ďalšej tabuľky: „Starší muž, prijal sviatosti, ale nepraktizoval vieru až do času, kým neochorel jeho syn. Rakovina. Uvedomil si, že bez Boha sa neuzdraví. Začal znova chodiť pravidelne do kostola a prosiť Pannu Máriu o pomoc. Pomohla. Syn sa uzdravil.“
 
Verím, že o chvíľu pribudne ďalšia ďakovná tabuľka, za ktorou sa bude skrývať životný príbeh animátora Mareka. Týmto príbehom žije celá Dubnica, Slovensko i zahraničie. Marek, ktorý je pripútaný na lôžko spája generácie. Modlia sa deti, mladí i dospelí. Spája ľudí jednej vekovej kategórie. Samotných animátorov – starších a mladších. Je to dar, keď sa ľudia vedia zjednotiť a spoločne sa zasadia za dobrú vec. Boh vie, čo je pre Mareka najlepšie. Momentálne sa postupne preberá z umelého spánku.
 
Čas modlitby je čas milosti. Táto milosť zasahuje modliaceho sa, ale pôsobí i na jeho okolie. Preto nech nám Panna Mária pomáha vnášať do nášho života postoj počúvania, otvárania sa, prijatia a uživotňovania Božích vnuknutí.
 
Sr.Edita