Online valné zhromaždenie? Dá sa to!

Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na 27. valnom zhromaždení združenia, aby zažili niečo viac ako len valné. Zažili výnimočné valné, prvýkrát v histórii bolo online.

 

Zaži niečo viac je slogan Laury a aj posledné valné zhromaždenie ho naplnilo v niekoľkých bodoch. Členovia z rôznych kútov Slovenska, kde sú strediská Laury sa stretli 28. marca 2020. Takmer 50 účastníkov v sobotné ráno vstalo, aby sa pripojili na online stretnutie. Dopoludnie bolo venované prezentácii swot-analýzy získanej predtým od stredísk a predsedníctva, následne sa rozdelili do online-skupín. Ani geografické vzdialenosti  neodradili od “cestovania”  medzi mestami Slovenska.

 

Po virtuálnom návrate z pracovných skupín prezentovali jednotlivé výstupy a vznikol prvý pracovný dokument Strategické ciele na roky 2021-2026. Program bol síce dosť hutný na informácie, no napriek tomu tvorivosť a kreativita len tak iskrila online priestorom. Popoludní začali tretí blok, na ktorý prišla Katka Jánošová zaoberajúca sa ochranou maloletých. Voľné chvíle prestávok spestrilo stredisko Dolný Kubín svojimi hudobnými vstupmi.

 

V jednotlivých blokoch boli predstavené a schválené správy o činnosti združenia, finančná správa a správy z tímov a komisií. Členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách. Historické prvé online valné zhromaždenie ukončili účastníci podvečer a tešili sa na nenáročnú cestu domov, od obrazovky k rodine.

 

Laura

Zdroj: laura-mladez.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk