Aj saleziánky ponúkajú ľuďom službu ucha

V spolupráci so spoločnosťou Telekom od 31. marca 2020 sú rehoľníčky na bezplatnej linke 0800 188 610 k dispozícii na telefonickej službe ucha. Zatiaľ túto službu zastrešujú sociálne sestry, saleziánky, uršulínky a školské sestry sv. Františka.
 
Na tomto čísle budú od pondelka do piatku v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. sestry k dispozícii v službe počúvania a povzbudenia. „Veľa starších ľudí, ale aj mladých sa cíti osamelo. Áno, sú rôzne linky pomoci, tiesňové linky a pod. Toto je však mimoriadna a dobrovoľná služba nás, rehoľných sestier, s ktorými sa ľudia môžu porozprávať, ak sa cítia osamotení a potrebujú aj duchovné povzbudenie,“ povedala saleziánka Monika Skalová.
 
Postoj provinciálnych predstavených a následne komunít v tomto čase je v otvorenosti na spoluprácu. Tento rok si zasvätení na Slovensku pripomínajú 70. výročie likvidácie ženských a mužských kláštorov a toto je ich „oslava“ – byť pre ľudí tam, kde je to potrebné, najmä v súčasnom boji proti koronavírusu, keď víťazí solidarita. To je otvorenosť kláštorov na potreby Cirkvi a spoločnosti.
 
Okrem služby ucha a modlitieb, do ktorých sú zapojené všetky komunity na Slovensku, sú sestry k dispozícii aj cez iné aktivity: seniorom cez službu s nákupmi, mladým cez Oratko online, cez šitie rúšok až po pomoc v prvej línii v rôznych zdravotníckych zariadeniach či hospicoch.
 
O rehoľných spoločenstvách – mužských a ženských, ich poslaní a charizme sa dočítate na https://rehole.sk/. Aktuálne dianie v reholiach doma či vo svete môžete sledovať na https://zasvatenyzivot.sk/ alebo na https://kvrps.sk/.
 
-msk-