Svetový deň vďačnosti saleziánok bude v Ríme

Rím (Taliansko). Celosvetový sviatok vďačnosti saleziánok sa oslavuje 26. apríla 2020 v Ríme v provincii svätého Jána Bosca (IRO).

 

Váš život je strom, ktorý prináša ovocie. Tému dňa vďačnosti Tvoj život je strom, ktorý prináša ovocie,  navrhla miestna provincia (FMAIRO), v ktorej sa deň vďačnosti uskutoční.  Zmyslom je pripomenutie príbehov, gest a znakov života saleziánskej charizmy žijúcich a zdieľaných v spoluzodpovednosti s laikmi a mladými ľuďmi saleziánskej rodiny. Sme sa na konci dvanástich rokov a je čas, aby sme poďakovali Pánovi za službu animácie a mandátu sestry Yvonne Reungoat, generálnej matky FMA, ktorá je „zväzkom spoločensta a centrom jednoty inštitútu“ (stanovy FMA, článok 116).

 

Logo stretnutia predstavuje strom, ktorý je košatý a siaha smerom k mestu symbolicky reprezentovaným mostom cez rieku Tiber a dóm svätého Petra, ktorý čerpá život z rieky a dáva ju mladým ľuďom v synodálnosti, ktorá sa otvára novinkám naznačeným Duchom. Biblická ikona, ktorá sprevádza túto čakaciu dobu, je prevzatá zo žalmu 1 „Blahoslavený človek, ktorý nachádza radosť v Pánovom zákone“.

 

Pozorné počúvanie hlasu Ducha Svätého a srdca mladých ľudí v každej krajine, tvorivá vernosť charizme dona Bosca a matky Mazzarellovej, posúvajú každú výchovnú  komunitu, aby povedala „Ďakujem.“ Materiál k dňu vďačnosti pripravila provincia FMAIRO.

 

Sviatok vďačnosti zviditeľňuje rodinného ducha, internacionalitu a medzikultúrnosť inštitútu FMA, veľkej rodiny v srdci súčasného života. Ssledovať ho môžete  webovej stránke, facebooku a instagrame saleziánskej provincie svätého Jána Bosca v Ríme.

 

Preložila a upravila Dagmara Čepelová

Zdroj: cgfmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk