Svetový deň vďačnosti saleziánok bude v Ríme

Rím (Taliansko). Celosvetový sviatok vďačnosti saleziánok sa oslavuje 26. apríla 2020 v Ríme v provincii svätého Jána Bosca (IRO).
 
Váš život je strom, ktorý prináša ovocie. Tému dňa vďačnosti Tvoj život je strom, ktorý prináša ovocie,  navrhla miestna provincia (FMAIRO), v ktorej sa deň vďačnosti uskutoční.  Zmyslom je pripomenutie príbehov, gest a znakov života saleziánskej charizmy žijúcich a zdieľaných v spoluzodpovednosti s laikmi a mladými ľuďmi saleziánskej rodiny. Sme sa na konci dvanástich rokov a je čas, aby sme poďakovali Pánovi za službu animácie a mandátu sestry Yvonne Reungoat, generálnej matky FMA, ktorá je „zväzkom spoločensta a centrom jednoty inštitútu“ (stanovy FMA, článok 116).
 
Logo stretnutia predstavuje strom, ktorý je košatý a siaha smerom k mestu symbolicky reprezentovaným mostom cez rieku Tiber a dóm svätého Petra, ktorý čerpá život z rieky a dáva ju mladým ľuďom v synodálnosti, ktorá sa otvára novinkám naznačeným Duchom. Biblická ikona, ktorá sprevádza túto čakaciu dobu, je prevzatá zo žalmu 1 „Blahoslavený človek, ktorý nachádza radosť v Pánovom zákone“.
 
Pozorné počúvanie hlasu Ducha Svätého a srdca mladých ľudí v každej krajine, tvorivá vernosť charizme dona Bosca a matky Mazzarellovej, posúvajú každú výchovnú  komunitu, aby povedala „Ďakujem.“ Materiál k dňu vďačnosti pripravila provincia FMAIRO.
 
Sviatok vďačnosti zviditeľňuje rodinného ducha, internacionalitu a medzikultúrnosť inštitútu FMA, veľkej rodiny v srdci súčasného života. Ssledovať ho môžete  webovej stránke, facebooku a instagrame saleziánskej provincie svätého Jána Bosca v Ríme.
 
Preložila a upravila Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org