Preži pôst hlbšie s Forty For You

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôstny projekt Forty for you.

 

Tento v poradí už 9. ročník projektu prináša opäť 40 dňovú výzvu pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú túžbu prežiť hlbšie svoj pôst prostredníctvom zamyslení  nad svätým písmom, modlitieb a malých denných výziev. Jednotlivé zamyslenia budú každý deň prístupné na webe Laury, na facebookovej stránke projektu Forty for you, na instagramovej stránke Laura, združenie mladých a v mobilnej aplikácii, v ktorej sa každý deň odomkne zamyslenie, ktoré na daný deň pripadá.

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám s projektom pomohli. Prajeme Vám úspešne prežitý čas pôstu. Nech je to pre nás všetkých čas plný milosti, v ktorom nájdeme hlbšiu cestu do svojho vnútra a tadiaľ k tajomstvu, ktoré predstavuje Ježišov kríž.

 

Veronika Kužmová

Zdroj: laura-mladez.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk