Preži pôst hlbšie s Forty For You

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôstny projekt Forty for you.
 
Tento v poradí už 9. ročník projektu prináša opäť 40 dňovú výzvu pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú túžbu prežiť hlbšie svoj pôst prostredníctvom zamyslení  nad svätým písmom, modlitieb a malých denných výziev. Jednotlivé zamyslenia budú každý deň prístupné na webe Laury, na facebookovej stránke projektu Forty for you, na instagramovej stránke Laura, združenie mladých a v mobilnej aplikácii, v ktorej sa každý deň odomkne zamyslenie, ktoré na daný deň pripadá.
 
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám s projektom pomohli. Prajeme Vám úspešne prežitý čas pôstu. Nech je to pre nás všetkých čas plný milosti, v ktorom nájdeme hlbšiu cestu do svojho vnútra a tadiaľ k tajomstvu, ktoré predstavuje Ježišov kríž.
 
Veronika Kužmová
Zdroj: laura-mladez.sk