Bola som obdarovaná v predstihu

Čas adventu je naplno rozbehnutý…prežívame ho každý originálnym spôsobom, ale jedno máme iste spoločné – pripravujeme dary pre našich najbližších. Ešte nie je štedrý večer a ja môžem povedať, že som bola už štedro obdarovaná od mladých.
 
Podelím sa s Vami o niekoľko ich hlbokých  myšlienok, ktoré ma na hodinách náboženstva potešili a obohatili:

 • Abrahám poslúchol Boha, oddal sa mu bez ohľadu na to, čo Boh od neho bude chcieť a pre mňa to znamená, že aj ja mám dôverovať Bohu
 • Božie Slovo je to najviac, o čo sa Abrahám opiera
 • Chcem vytrvať vo viere a poslúchať boží hlas
 • Chcem prísť do neba, predstava neba sa mi veľmi páči
 • Skúšky, ktorými prechádzam sú niekedy ťažké, vyčerpávajúce, ale ak ich prekonám, príde niečo úžasné
 • Boh nikdy neukáže všetko i keď On sám je nám veľmi blízko, chce nám dať radosť z prekvapení
 • Sami si občas myslíme, že sme na pokraji možností, ale vždy je tu Boh, ktorý nám pomôže, čaká že sa na Neho obrátime
 • Boh nám nikdy nechce zle, preto, ak mu veríme, nie je dôvod neurobiť to, čo od nás žiada
 • Je potrebná zodpovednosť v rozhodnutiach, lebo moje rozhodnutia majú dopad na moju budúcnosť
 • Má zmysel niečo robiť a nerobiť to poriadne?
 • Začínam hľadať svojho Boha

 
S vďakou za toto obdarovanie, za týchto mladých a s prianím požehnanej adventnej cesty k Betlehemu ostáva s Vami spojená.
 
sr.Iveta Sojková, FMA