50. rokov od založenia generálneho domu FMA

Rím (Taliansko 7.-8.12.2019): Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uzavreli oslavy 50. výročia založenia generálneho domu FMA (saleziánok) v Ríme. Oslavy začali pred dvomi mesiacmi presne na výročie 11. októbra 2019 Eucharistiou, ktorej predsedal saleziánsky biskup Mons Enrico Dal Covolo.
 
Prvé vešpery zo sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorým predsedal don Cristiano Ciferri, SDB  zdôraznili spomienkový okamih, v ktorom si pripomenuli Máriino „Áno“ a jej duchovnú krásu. „Bolo to ona, ktorá urobila všetko.“ Don Boscova veta, ako  vybraný slogan celej slávnosti vystihovala, aj to, že v danom okamihu Márii sestry  z komunity generálneho domu, generálna matka, sestra Yvonne Reungoat a generálna rada, sestry saleziánky, ktoré prišli na oslavu tohto dôležitého výročia, sestry z komunity, z vizitatórie Márie Matky Cirkvi (RMC), provinciálka sr. Angela Maria Maccioni a blízke komunity provincie St. John Bosco (IRO), noviciáty Via Appia (Rím) a Castelgandolfo, spolupracovníci so svojimi rodinami a dobrodinci saleziánskej rodiny, zverili príbehy, životné skúsenosti, projekty, nádeje predstavených a sestier, minulých i súčasných, všetkých častí sveta, znamenie a proroctva spoločenstva.
 
Tento dom nemá povolanie, je to povolanie; nemá poslanie, je to poslanie, vstupovať do dialógu s dcérami Márie Pomocnice kresťanov, s Inštitútom, so spolupracovníkmi, s Cirkvou. Je to dom v službách poslania a každá FMA je tu „služobnicou Pána“. Tu sa vytvára medzi kultúrna skúsenosť saleziánskej charizmy,“ povedal počas homílie don Francesco Cereda, vikár hlavného predstaveného, don Ángela Fernándeza Artimeho, ktorý 8. decembra 2019 predsedal Eucharistii pri slávnosti 50. výročia založenia generálneho domu FMA. Pripomenul, že najdôležitejšie veci pre dona Bosca začali na sviatok Nepoškvrneného počatia, „celej Krásnej,“ ako odpoveď svätého mladým ľuďom po vyhlásení dogmy v roku 1854, aby hovorili o kráse.
 
Oslava animovaná sestrami z generálneho domu, skončila Magnificatom vďačnosti sprevádzaným tancom. Potom sa vo vstupnej hale konal tradičný mariánsky kruh, aby si spolu s celou saleziánskou rodinou a komunitami sestier z celého sveta, ktoré sa v taliansku vzdelávajú, pripomenuli zrod oratória (8. decembra 1841) jedným Zdravas Mária, podobne ako ho predniesol don Bosco spolu s Bartolomeom Garellim. Výstava hlavných historických etáp a postupnosti generálnych matiek a rád, pripravená pri tejto príležitosti, pripomenula dôležité udalosti, ktoré poznačili život viac ako 550 Dcér Márie Pomocnice kresťanov prechádzajúcim touto vstupnou halou.
 
Popoludní pri príležitosti slávnosti v Auditóriu generálneho domu direktorka sr. Bernarda Santamaria sa po tanci vďakyvzdania vyjadrila: „Mnohé dcéry Márie Pomocnice kresťanov pochádzajú zo všetkých krajín a kontinentov. Tvoria viac farebnú štruktúru kultúr, jazykov, tradícií. V jednoduchosti každodenného života sa zaväzujú študovať, pracovať a slúžiť inštitútu. A čo tu robí život krásnym, je radosť, ktorá nikdy nezlyhá, a to napriek prekážkam a nevyhnutným ťažkostiam. Spoločne si pomáhame: „Vyfarbiť tvorivosťou kreslenie lásky, ktoré Panna Mária dala Dominike Mazzarellovej slovami: „Tebe ich zverujem.“  Tento krátky moment pripomenutia si skúsenosti 50 rokov prítomnosti v  generálnom dome, života a poslania, medzinárodnej komunity, životodarnej, synodálnej služby inštitútu, bolo radostné a multi kultúrne poďakovanie, tancom s typickým oblečením rôznych krajín sveta. Videá s historickými fotografiami a prešívané sesterské chvíle videné v speve piesne Jeho domov. Pamäť sa stáva konkrétnym životom: komunita, ktorá žije v srdci súbežnosti s postojom Márie, žije v životodarnej sile saleziánskej charizmy a je podporovaná radostnou a neotrasiteľnou istotou, že Duch Svätý vylieva a napĺňa každodenný život generálneho domu, nová vitalita a kreativita, plná nádeje na nové víno, ktoré pramení z viery.
 
„Toto je domov každej FMA, každého jedného z mladých ľudí, laikov, ktorí spolupracujú na rôznych miestach a ktokoľvek tu vstúpi,“ týmito slovami predstavila matka Yvonne Reungoat svoju reč. „Nielenže sme každý z nás súčasťou tohto domu, ale každý je doma. Tu nemôžete mať malé srdce, pretože srdce je vždy povolané byť domovom, ktorý víta svet,“  doplnila a potom krátko vysvetlila hlavné etapy histórie generálneho domu, ktorý je po Mornese a Nizza Monferrato tretím materským domom. Narodil sa ako dom na periférií, presne ako o to dnes hovorí pápež František: „Zážitok, ktorý chce byť pozvaním k žitiu pohostinnosti na celom svete, miesto kde vedieť ako ako robiť, ako byť domom, medzi nami a pre toho kto príde.“
 
Na záver skončila matka slovami: „Myslím si, že naša modlitba je dnes  začiatkom vďačnosti Pánovi. Toľko života, ktorý tu prebehol, a ktorý odtiaľto vyžaroval do sveta. Nevieme, aká skúsenosť je v srdci toľkých osôb, ktoré tu žili, ktoré tu prichádzali a odchádzali z tohto domu, ktorý je centrom svetového žiarenia. Sme si však istí, že Pán vždy rodí nový život, znásobuje ho počnúc zážitkom bratského zdieľania prežívaného z lásky, v prijatí. Panna Mária naďalej chodí v tomto dome, vo všetkých domoch inštitútu a v domovoch, kde je naša  prítomnosť, aby ich zakryla plášťom, aby mohli byť verní snu, ktorý Pán vložil do srdca dona Bosca a matky Mazzarellovej v mandáte. „Tebe ich zverujem“. Panna Mária nás vždy zveruje, aby sme boli šťastní. “
 
Upravila a preložila Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org
Foto: fma