Saleziánska rodina hovorila o dozvukoch komunizmu

(Badín, 25. novembra 2019) – „Aby sme mohli kráčať ďalej, potrebujeme sa obhliadnuť späť  a pozrieť sa ako na našu cestu dnes má vplyv to, čo sa dialo u nás na Slovensku počas 40 rokov.“ V tomto duchu sa niesol seminár o dozvukoch komunizmu v Badíne, na ktorom pre tridsiatku zídených členov saleziánskej rodiny prednášali aj prof. Lodovica Zanet z Milána a salezián Michal Vojtáš zo Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme.
 
Provinciálka slovenských saleziánok Monika Skalová pri otvorení stretnutia vyjadrila jeho cieľ slovami: „Ide o to, aby sme viac rozumeli sebe dnes, generáciám, ktoré boli plno ponorené do komunizmu, generáciám, ktoré zasiahol prevrat, a generáciám, ktoré sa narodili do slobodného Slovenska.“
 
Účastníkom seminára poslal krátky pozdrav aj provinciál saleziánov Jozef Ižold. Upriamil pozornosť na potrebu vnímať minulosť a jej vplyv na život dnes: „S odstupom času sa minulosť dá hodnotiť objektívnejšie, aby sme sa z chýb vedeli poučiť a z hrdinských svedectiev povzbudiť. Nepriateľ, s ktorým bojujeme, nás totižto vie dosť silno ovplyvniť. Máme sa teda ešte z čoho očisťovať. Naši bratia a sestry nám ukázali ako môže byť viera tvorivá a podnikavá v zmenených spoločenských podmienkach, ako vie posilniť človeka v nesení kríža a ako sa dá cez všetko premodliť.“
 
Profesorka Lodovica Zanet sa vo svojom príspevku zamerala na historický vývoj idey komunizmu počnúc gréckym filozofom Platónom až po Marxov Manifest komunistickej strany. Načrtla základný rozdiel medzi aplikáciou idey komunizmu v západnej a vo východnej Európe. V spôsobe, ako sa predstavil komunizmus v západnej Európe – odhliadnuc od komunistického terorizmu Červených brigád v Taliansku, či počas španielskej občianskej vojny – možno vidieť, že kresťanstvo tam dokázalo nájsť spôsob spolunažívania „aj-aj“. Naopak, vo východnom bloku to bolo „alebo-alebo“. Tu sa komunizmus preukázal vo forme tyranie, despotizmu, kedy jedna skupina s jedinou ideou chcela mať vládu a kontrolu nad všetkým. V druhej časti svojho príspevku ponúkla profesorka Zanet niekoľko bodov o následkoch a dopadoch komunizmus na osobu človeka.
 
Michal Vojtáš ponúkol veľmi bohatú paletu obrazov a súvislostí užitočných k tomu, aby slovenská saleziánska rodina mohla lepšie chápať samu seba a svoju charizmu. Poukázal na rozdielne okolnosti ako vznikali saleziánske diela v Taliansku či v Argentíne a v krajinách strednej Európy najmä po rozpade Rakúsko-Uhorska. Podčiarkol potrebu brať do úvahy kultúrny dopad talianskeho fašizmu, ktorému museli čeliť aj predstavení saleziánov. Priblížil tiež rôznorodosť reakcie saleziánov na komunizmus v jednotlivých krajinách sovietskeho bloku i nepriame vplyvy totalitných režimov napríklad na spôsob saleziánskej formácie.
https://www.facebook.com/saleziani.sk/videos/550948952369141/?__tn__=kC-R&eid=ARDK8tek0uCU0rv0PCTEmdRPkO5MroH6V_dZU7ccz6BGAozMZopria9Pcj3hsMj5Sz0R0dhGfYNeyST0&hc_ref=ART2UchhOleIdSK4asQFakRSkFbAZXWnLCL9dy8E7ZFvBoBWNaazurtb_XmwMSCQVps&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA2MX44lcEOMHKlE9PLoGLAnJDLwgphE5huifOz6XFxMmu5lflm1YwWy3h0NH9LUk91JTPccLhTT16e2MHBxd-QVRSp6tU70nPtpfuLECQGgP-EzIBtrxv5ShDHGyo76Et7Hr88LcFls4wODMARB24mxBKsJcXajtPt_tb0sy5j6f_o8wjAdxiBOw224woOmHXmpsEB6X89M-BYQDa1ZygIPhkw5liBt1TpV4WbOdWQnzIKZ77T97deHnggZYvElDXysthNkfvy2IoiIbG5WWfgOORmDZS2W5ABnlxtWzxd-bfUYOdWTvHJXJeeW6ahUpmljwE7d_INiymWmKs_fwhi8ik
 
Popoludní doplnili tému ešte svojimi príspevkami saleziánka Kamila Novosedlíková, ktorá predstavila výskum ako totalita v Československu poznačila život troch generácií sestier saleziánok, a salezián Milan Urbančok predstavil tému možností a rizík v pastorácii rodín počas totality, aj v súvislostiach s hnutím Nazaret.
 
„Osobne ma zaujalo z prednášky profesorky Zanet ako sa komunizmus vyvíjal v dejinách, že to malo svoje korene oveľa skôr ako sme ho prežívali u nás,“ podelila sa o svoje dojmy jedna z účastníčok saleziánka Mária Červená. „To, čo nám ponúkli, bol taký nezaťažený pohľad na komunizmus, akoby sme tak zišli do hĺbky tej samotnej podstaty; a potom v syntéze aj také dopady komunizmu nielen na našu krajinu ale aj na okolité,“ doplnil mladý salezián Vlado Plášek.
 
Text, foto a video Rastislav Hamráček, sdb