Saleziánky na prvom kurze Medzinárodnej školy riadenia

Na Vranově u Brna  bola otvorená Medzinárodná škola riadenia inštitútov zasväteného života a trvalej formácie. Ide o 3-ročnú formačnú  školu. Zúčastňuje sa jej približne stovka zasvätených zo Slovenska a z Čiech a medzi nimi tento rok boli aj saleziánky.
 
Prvý rok kurzu 2019/2020  je zameraný na tému: Zasvätený život v exode Cirkvi medzi minulosťou a budúcnosťou. Lektormi prvých stretnutí v dňoch 22.- 24. novembra, boli prednášajúci z viacerých rímskych univerzít P. Maurizio Bevilacqua, CMF a sr. Marcella Farina, FMA. Trio lektorov doplnil opát z benediktínskeho opátstva Montecassino P. Donato Ogliari, OSB. Jednotlivé bloky prepájali zodpovední za študijný program Školy: P. Josef Jančár, O.Carm a Mons. Karel Orlita z Katedry kanonického práva v Brne, ako aj P. Aitor Jimenez Echave, CMF a sr. Nicla Spezzati, ASC – autori celého projektu, zástupcovia Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života z Ríma.  „Stretnutie bolo obohacujúce nielen vzhľadom na ponúknuté obsahy, ale aj na spoločenstvo a zdieľanie života a rôznosti chariziem. Zaujali ma slová P. Maurizia, ktorý svoj prednáškový blok zameraný na pohľad na zasvätený život po II. Vatikánskom koncile zhrnul do štyroch podnetov pre zasvätený život do budúcnosti: dávať pozor na dejiny, z ktorých pochádzame, dbať na schopnosť uvádzať do stredu nášho života Slovo, žiť z Božieho Slova, byť znamením pre tento svet, aby svet rozumel, čo žijeme a pre koho žijeme a žiť skutočne bratstvo – nežnosť, rešpekt ľudskosti,“ povedala jedna z účastníčok prvého kurzu.
 
Škola riadenia je určená zasväteným, ktorí vykonávajú službu autority v inštitútoch zasväteného života a spoločnostiach apoštolského života na generálnej i provinciálnej úrovni. Cieľom Školy je stať sa špeciálnym pracovným priestorom, umožňujúcim získanie kvalifikovaných poznatkov učenia Cirkvi v otázkach autority a rôznych dynamík rozlišovania a animácie, ktoré sú zamerané na sprevádzanie osôb v službe zasvätenému životu v Cirkvi v trvalej konfrontácii so súčasnou kultúrou.  Organizátormi sú Inštitút teológie zasväteného života Claretianum a  Klaretiánsky právny inštitút z Ríma, USMI – Únia vyšších predstavených Talianska, Akadémia kanonického práva v Brne ako aj konferencie vyšších rehoľných predstavených v Čechách a na Slovensku.
 
Ďalšie pokračovanie Školy sa uskutoční v marci 2020 tiež na Vranově u Brna a opäť sa ho zúčastnia aj saleziánky Miroslava Tarajová, Marta Baňasová a Jana Kurkinová.
 
Jana Kurkinová, fma
Foto: sr. Guzmana, OP a sr. Vojtecha, OP