Mladí píšu zamyslenia už deviaty rok

Už deviaty rok píšu mladí zamyslenia k textom Svätého Písma  z adventných evanjelií. Projekt Vianoce začal tento rok na nedeľu Krista Kráľa, ako duchovná príprava, ktorá sa  ukončí na Vianoce.

 

Mladí tvorcovia zo saleziánskych stredísk dostali výzvu  prispieť k Projektu Vianoce vlastnými zamysleniami už začiatkom novembra. Aj tento rok sa počet záujemcov naplnil, a tak mohli organizátori spustiť projekt na nedeľu Krista Kráľa 24. novembra.  Autorom obrázkov k zamysleniam je známy španielsky ilustrátor Patxi Velasco Fano, ženatý, otec troch detí, ktorí vyučuje na Základnej škole v Malage. Zaujímavosťou je, že sa  pod svoje práce podpisuje jednoducho ako Fano, priezviskom svojej matky, ktorá sa volala Fe, čo v španielčine znamená Viera.

 

Zamyslenia budú zverejňované na webovej stránke združenia Laura a tiež na sociálnej sieti Projektu Vianoce, každý deň po prvej adventnej nedeli až do Vianoc. Budete si ich môcť vypočuť aj v rádiu Mária počas dňa vo vysielacom čase o 7:40, 11:40, 17:10 a 21:50 hodine.

 

-dc-

Foto: projektvianoce

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk