Akcia animátor opäť po 10-tich rokoch

V istý októbrový víkend roku 2009 ste vo svojich strediskách márne hľadali schopných animátorov. Všetci boli totiž v Bratislave na Akcii animátor 2009. Stretlo sa tam vtedy 800 mladých animátorov zo saleziánskeho prostredia, ktorí prežili víkend plný hier, zábavy a spoločnej pomoci ostatným. Po niekoľkých rokoch sa opäť objavila myšlienka zopakovať takúto akciu pre animátorov, ktorí by mali možnosť stretnúť sa a spoznať mladých z iných stredísk. Byť tak kvázi odmenení spoločenstvom, ktoré vytvárajú v jednotlivých strediskách, a naplniť tentoraz Banskú Bystricu smiechom a radosťou mladých dona Bosca.
 
Aplikácia Akcia animátor
Takto vznikla Akcia animátor Banská Bystrica AABB 2019 s heslom: „Objav svety, kde sú svätí!“ Od 1. apríla 2019 si mohli mladí zo všetkých saleziánskych stredísk stiahnuť do svojho smartfónu aplikáciu Akcia animátor, prostredníctvom ktorej sa spustila intenzívna príprava na samotné podujatie. Keď bolo po prvých týždňoch vyše 400 stiahnutí aplikácie, organizátorom bolo jasné, že počet účastníkov bude veľký. Ten sa na konci mája ustálil a v Banskej Bystrici tak o niekoľko dní očakávajú vyše 700 mladých.
Príprava prostredníctvom aplikácie spočívala v plnení 10 okruhov tém s 10 úlohami. Animátori mali „praskať bubliny“ svojho vlastného pohodlia a prekročiť prah komfortu. Každé dva týždne sa otvárali nové a nové témy s úlohami zameranými na rodinu, školu, animátorský aj osobnostný rast či prehlbovanie vzťahu s Bohom. Okrem toho sa mohli animátori navzájom povzbudzovať zdieľaním fotiek a videí na sociálnych sieťach – https://www.facebook.com/akciaanimator alebo Instagram #akciaanimator.
 
„Objav svety, kde sú svätí!“
Heslo hlavného predstaveného na rok 2019 znie: „Svätosť je aj pre teba!“ Organizátori naň nadviazali mottom, ktorým vyvolávajú v mladých ochotu vyjsť zo svojho pohodlia, prekročiť prah svojho vlastného strediska, objaviť a lepšie spoznať aj iných mladých. Čím žijú mladí na východe či západe, čo prežívajú na stretkách, ako sa im darí na táboroch…
Všetci prihlásení mali možnosť získať „parťáka“, s ktorým sa mohli od júla kontaktovať a tak sa spoznávať už počas samotnej prípravy.
 
AABB 2019
Pred desiatimi rokmi objasnil cieľ Akcie animátor 2009 vtedajší provinciál don Karol Maník takto: „Chceme mladým účastníkom ponúknuť jasné animátorstvo ako štýl života, povzbudiť ich k odvahe angažovať sa, nebáť sa byť aktívny, zapájať sa do spoločenského života a prehĺbiť si vieru.“ Poslanie a cieľ sa ani tento rok veľmi nelíšia. Akcia animátor bude stretnutie všetkých animátorov saleziánskej rodiny z celého Slovenska. Je odmenou pre všetkých animátorov formou víkendového stretnutia plného zábavy, vzájomného zdieľania a poďakovania Bohu za dar animátorského povolania. Je určená animátorom, ktorí trávia veľké množstvo svojho voľného času v práci s deťmi a mladými v strediskách.
Organizačný tím, ktorý pozostáva z užšej skupiny animátorov v Banskej Bystrici, členov sekretariátu Domky a Laury a saleziánskeho pastoračného tímu, sa začal stretávať ešte v januári, aby vytvoril toto jedinečné podujatie.
Vznikla aj webová stránka www.akciaanimator.sk, kde pribúdali novinky o prípravách a programe. Animátori sa môžu tešiť na slávenie svätých omší, oddychovú zónu VALDOCCO, bar Mamy Margity, ale najmä na sobotný program, ktorý bude prebiehať v troch zónach (duchovná, workshopová a zážitková). Sami si budú môcť zvoliť, čo je pre nich najzaujímavejšie. Na záver nebude chýbať slávnostný galavečer.
 
Logo AABB 2019
Autorom loga AABB 2019 je Martin Funiak, animátor z Banskej Bystrice, ktorý sa venuje grafike aj tvorbe webových stránok.
Čo sa skrýva v logu?

 • červená farba – farba krvi, zápalu, vášne (don Bosco: „Pre spásu duší vrhám sa vpred až po hranice nerozvážnosti.“);
 • áčko – akcia animátor;
 • pásik v strede – stred Slovenska alebo aj rieka Hron, ktorá prechádza Banskou Bystricou (preto je modrý);
 • zelené trojuholníky – okrem toho, že ukazujú písmeno „B“, čo znamená Banská Bystrica, symbolizujú hory, ktorými je toto mesto obklopené.

 
 
Čo pre teba znamená „BYŤ ANIMÁTOROM“?
V júni sa organizátori opýtali na sociálnych sieťach mladých animátorov, čo pre nich znamená „Byť animátorom“. Tu sú odpovede:

 • Darovať sa a slúžiť
 • Nezištne venovať svoj čas
 • Pomáhať DB pri spáse duší, animovať, oživovať prostredie, kde chodím, a šíriť radosť
 • Spôsob, akým môžem slúžiť druhým ľuďom, niečo im dať a aj sa pri tom zabaviť
 • Šíriť Božiu lásku, poznanie a radosť
 • Spravovať humeme.me
 • Zodpovednosť a zábava s deťmi
 • Dávať ďalej lásku a vieru, ktorú som dostal, a popri raste „mojich detí“ dospievať

 
Autor: Terézia Piknová
Foto: akciaanimátor