Aj juniorky odštartovali nový školský rok

Prvý septembrový týždeň so sebou prináša mnohé. Rozbiehačky v škole, nastavenie sa na skoršie vstávanie, úvodné zápisy či vybavovačky. A predsa aj napriek povinnostiam je to i čas, na ktorý sme sa my, juniorky, veľmi tešili, pretože sme mali opäť príležitosť stretnúť sa.
 
Na juniorskom stretnutí, ktoré sa tentoraz konalo 6.-8.9.2019 v Ivanke pri Bratislave, nás sprevádzala krásna téma – Centralita Krista v naších životoch, alebo inak povedané modlitba v našom živote. Úvodné zamyslenie k téme nám predstavila naša provinciálka Monika Skalová, FMA. Následne sme sa s odvahou vrhli do biblickej exegézy, ktorú nám bližšie priblížili naši dvaja hostia, biblisti Vladimír Peregrim, SDB a Monika Golianová, FMA. Prechádzali s nami rôzne biblické metódy, ktoré napomáhajú k písaniu ako i lepšiemu pochopeniu komentárov Svätého Písma. Oslovili nás viaceré slová a myšlienky. Sr. Alenke sa páčila myšlienka: „Akého Ježiša Krista poznávaš, kontempluješ, takého zjavuješ ďalej druhým.“
 
Don Vladimír túto myšlienku ďalej rozvinul: „Nakoľko sa dotkneme tajomstva Boha, natoľko sa premení naše srdce a môžeme o Pánovi svedčiť.“ Veľmi sme sa tešili, že sme mohli byť účastné aj v praxi na tomto tajomstve vzťahu Boha a človeka, keď sme sa zúčastnili v Bratislave na večných sľuboch našich 5 bratov saleziánov, ktorí povedali „áno“ Bohu navždy. Na víkende plnom radosti zo stretnutí nechýbalo ani vzájomné podelenie sa z našich juniorských študijných letných pobytov niektorých junioriek v Taliansku. Jednoducho, bolo nám spolu super a tešíme sa už na novembrové stretnutie.
 
Monika Foltýnová
Foto: Lamiya Jalilova