DON BOSCO GREEN SLOVENSKO

 Všetci si stále viac uvedomujeme, že téma Zero waste sa nás bytostne dotýka.  Chceme spojiť všetkých v našej veľkej saleziánskej rodine ( zasvätené osoby, laici, spolupracovníci, mladí, rodiny,…) a zobrať vážne, čo povedal svätý otec František v encyklike „Laudato si“ (starostlivosť o spoločný dom). Encyklika dopĺňa učenie Katechizmu katolíckej Cirkvi, že našou zodpovednosťou je starať sa o náš svet a „nekradnúť“ zdroje budúcim generáciám.

 

Chceme  vytvoriť priestor pre všetkých, ktorých zaujíma táto problematika (resp. aby začala všetkých zaujímať. Želáme si, aby sme sa zapájali v našich strediskách rôznymi formami podľa možností a fantázie. A takisto povzbudzujeme k aktivitám aj v našich rodinách, v škole, v práci, kdekoľvek sme.

 

Čo sme urobili my ?

Zapojili sme sa do celosvetového projektu Don Bosco green.

 

Čo je  Don Bosco Green?

Zelená aliancia Don Bosco je medzinárodný kolektív mladých ľudí z inštitúcií a organizácií don Bosco, ktorý prispieva ku globálnej environmentálnej činnosti, myšlienkam a politike. Poslaním je vytvoriť  bezpečné a starostlivé prostredie pre celý život na planéte, , pričom buduje novú generáciu environmentálne angažovaných občanov a lídrov. V súčasnosti sa zameriava na tri prioritné oblasti: boj proti znečisťovaniu, znižovanie globálneho otepľovania a odstraňovanie plastov na jedno použitie. V každej z týchto oblastí spolupracuje s prebiehajúcimi globálnymi kampaňami podporovanými Programom OSN pre životné prostredie (životné prostredie OSN) alebo inými medzinárodnými organizáciami. Stanovuje konkrétne ciele pre každú z kampaní, , do ktorých sa zapojíme.

Aktuálne je zapojených 37 krajín sveta ako napríklad: ARGENTÍNA, AUSTRÁLIA, RAKÚSKO, BANGLADESH, BELGICKO, BOLÍVIA, BRAZÍLIA, BURUNDI, ČILE, Kolumbia, COSTA RICA, DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA, ECUADOR, ETHIOPIA, NEMECKO, [MM1] TALIANSKO, ŠPANIELSKO…

 

Čo je cieľom? 

Radi by sme priblížili a zviditeľnili tému ochrany našej planéty aj v našich strediskách. Vytvorili sme facebook skupinu Don Bosco Green Slovensko, kde chceme zo začiatku prispievať rôznymi nápadmi a navzájom sa motivovať.  Akékoľvek nápady a inšpirácie v tejto oblasti sú vítané.

 

Čo môžete urobiť vy?

  1. Staňte sa súčasťou našej skupiny na facebooku
  2. Aktívne prispieť nápadmi, ktoré by ste vedeli prakticky zrealizovať
  3. Podeliť sa s ostatnými o úspechy, prvé krôčky
  4. Vzájomne sa motivovať
  5. Žiť autenticky – byť zero waste nielen na strediskách, ale aj doma, v škole, kdekoľv

 

Tím ľudí DBGreen