Urobím. Neurobím. Urobím. Neurobím. Urobím. Neurobím. Urobím!

Môže to znieť naozaj smiešne, ale aj takýmto spôsobom som trávila čas pred štátnicami.
Posledné dva roky som ako denná študentka zbierala vedomosti v odbore učiteľstvo 1. stupňa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Preto som mesiac máj mala vyplnený aj intenzívnou prípravou na štátnu skúšku. Až keď je človek postavený pred svoje hranice, spoznáva, čo sa v ňom naozaj skrýva. Tak to bolo aj v mojom prípade.
Počas učenia na štátnice sa mi do cesty neraz prikotúľali nejaké „balvany“, ktoré mi boli na ťarchu a aj prekážkou. Našťastie som mala okolo seba dostatočný počet ľudí (komunita, kamoši, spolužiačky,…), ktorí mi vedeli ukázať ako sa cez dané prekážky dostať. Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali a vedeli pochopiť moje „študentské stavy“ :).
sr.Alena Badačová