Predchuťou neba je darovať sa

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.  A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno –  ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.  Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal.  Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.  Jn 17, 20 – 26
 
Pozorovali ste už niekedy let orla? Presne také je jánovské krúženie v duchovných výškach okolo tém o láske. Zažívame ho prakticky po všetky veľkonočné nedele od Dobrého pastiera. Ich kulminácia začala novým prikázaním, pokračovala prebývaním v Božom stánku, chráme, príbytku s intímnym poznaním, ba zakúšaním Boha, pre ktoré evanjelista používa ten istý výraz ako pre spolužitie manželov.
 
Dnešné čítanie je obohatené vrcholným pojmom lásky, ktorou je jednota. Ona je tým najdokonalejším ovocím lásky. Zo zotrvačnosti ju často  zužujeme len na  ekumenickú jednotu medzi kresťanmi. Podľa evanjelistu ide nielen o jednotu s Otcom a v Otcovi, ale i s Ježišom a medzi nami – vertikálnu i horizontálnu. No Ježišovi  zaiste išlo aj o našu vnútornú jednotu v hĺbke srdca, ktorá je podmienkou tej vonkajšej. Napokon prosí Otca za jednotu plnú, nežnú, svadobnú s každým z nás.
 
Nevyplýva z toho , že do neba za ním môžu prísť iba „nevesty“? Čiže tie duše, ktoré sú pre totálnu jednotu disponované? Veď nebo je vlastne jednota. Badáme to aj v prirodzenom živote. Matným obrazom neba je multidimenzionálna jednota ozajstných manželov, či nie? Keď vidíme vzájomnú lásku niektorých ľudí, občas zatúžime mať účasť na ich krásnom vzťahu. A o tom je nebo – Ježiš nám vymohol, vytrpel, „vymiloval“ účasť na intímnej láske medzi ním a Otcom v Duchu Svätom až po osobnú jednotu.
 
Predchuťou neba, jeho nácvikom je darovať sa, ako sa nám On daruje.  Seba dar je jediným zákonom jednoty. Aj nanebovstúpenie Ježiša je darom, nie odchodom. Je vigíliou, anticipáciou jeho nového príchodu medzi nás. Aby nám bol ešte bližšie a každému zvlášť. Je otvorením brány k totálnej jednote. Oplatí sa už dnes dať si vypáliť bradavice nevraživosti, zárodky nejednoty či neznášanlivosti, ktoré v nás driemu. Netreba to odkladať na očistec. Namáhať sa o jednotu s dobrom a smerom k dobru, o autentickú jednotu, ktorá je vždy dobrom.
 
sestra Dáša
Foto: Kaplnka nanebovstúpenia (titulka), Skala nanebovstúpenia, vrchol Olivovej hory s miestom nanebovstúpenia