Dobrovoľníci z Videsu poznajú svoju misiu

Dobrovoľníci z misíjneho projektu Vides absolvovali posledné prípravné stretnutie. Počas neho zložili misionársky sľub a prijali misionárske kríže. Zaoberali sa svojimi zážitkami, preventívnym systémom Dona Bosca a  ľudskými právami.
 
Stretnutie sa konalo 12.-14. apríla 2019 na fare v Ludrovej ako posledný spoločný víkend všetkých dobrovoľníkov pred letom. Okrem sestry Eleny Caunerovej, saleziánky zodpovednej za projekt, účastníkov formačne pripravovali aj hostia. Dobrovoľník Aleš rozprával o svojej misíjnej skúsenosti v Ekvádore a Jakub a Barbora o Sibíri, kde sa začlenili do komunity počas krátkeho obdobia a obohatili ju tanečnými kurzami.
 
Cez víkend sa mladí nielen pripravovali prostredníctvom aktivít, či prednášok, ale mali možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkmi z misíjnej organizácie Sávio a tak rozširovať  svoje kontakty a učiť sa vzájomne si pomáhať a sprostredkovať si zručnosti, či skúsenosti.  „Rozchádzali sme sa naplnení nádejou, že všetko, čo sme sa počas formačných stretnutí naučili, sa nám počas našej letnej misie podarí aj využiť,“ zhodnotili stretnutie videsáčky z Oravy.
 
Misíjnych dobrovoľníkov najbližšie čaká  destinačné stretnutie, kde  sa budú priamo zameriavať na miesto svojej dobrovoľníckej činnosti a plánovať aktivity pre tamojších deti a mladých. Misíjne aktivity sa uskutočnia v lete 2019 v zahraničí, ale i v sociálne, či materiálne chudobnejších oblastiach na Slovensku.
 
Dagmara Čepelová
Zdroj: www.laura-mladez.sk
Foto: vides


“Tento projekt býva podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.”