Sestry z Lunika dávajú k dispozícií všetko

Sme komunita, ktorá žije síce pod jednou strechou, ale rôzne polia, na ktorých pracujeme, nás rozdeľujú. Sestra Bea je na poste vikárky provincie, sestru Zuzku zamestnávajú saleziáni  na L9 a štúdium sociálnej práce uplatňuje v stredisku  ako zodpovedná za mentoring. Má pod palcom  apoštolát,  ja som v katechéze na štátnych školách a chodím na L9. Napriek rôznorodosti (miesto,čas), sa snažíme v spoločnej modlitbe si vyprosovať požehnanie pre poslanie, ktoré máme. Nechválime sa ani počtami, ani výkonmi, to nechávame na Pána. Dávame k dispozícii všetko a čas, ktorý nie je naším časom, ukáže svoje ovocie.
 
Kostol na L9 je zasvätený Zmŕtvychvstalému Pánovi. Pre Rómov, okrem krstenia detí, najdôležitejšou udalosťou, na ktorú sú ochotní prísť do kostola je svätenie jedál. Tohto roku to bolo výnimočne po obradoch Bielej soboty a tak v kostole bolo rušno a my dúfame, že aspoň niektorých sa dotklo Božie Slovo. Cez deň chodili najmä deti na poklonu kríža, ale pre mnohých to bolo krátenie si času a možnosť s niekým byť, kto im venoval pozornosť. Aj toto odovzdávame do rúk, ktoré sú pevnejšie, ako tie naše. Odpustovú slávnosť  vzkrieseného Krista sme oslávili s bratmi saleziánmi spoločným obedom i posedením pri filme.
 
Ešte v pôste ma prváci  prekvapili otázkou či viem, prečo vstal Pán Ježiš z mŕtvych. Odpoveď už mali pripravenú: „Keďže sme veľmi zlí a nie sme k sebe dobrí, tak Ježiš sa už na to nemohol dívať a vstal z mŕtvych, aby nám pomohol,“ Povedala som si, že to by som mala využiť a zverím Mu  všetkých, ktorí si tieto riadky prečítajú. Vyprosujem požehnaný veľkonočný čas, plný na dary Ducha.
 
Mária Svoreňová