Víkend vďačnosti saleziánok v Tatrách

Takmer celá provincia saleziánok na Slovensku obsadila zariadenie Detský raj v Tatranskej Lesnej. Každoročné stretnutie sestier bolo zamerané aj na prípravu osláv 80. výročia ich príchodu na Slovensko, ktoré ich čaká budúci rok.
 
Účastníčky stretnutia v dňoch 26-28. apríla tento krát počúvali o projektoch provincie a udalostiach s nimi spojenými z oblasti pastorácie, saleziánskej rodiny, sociálnej komunikácie. 71 sestier malo príležitosť viac spoznať tému 24. Generálnej kapituly, ktorá sa aktuálne pripravuje v rámci ich celosvetového Inštitútu. „To čo potrebujeme v komunitách je objaviť dary, zdroje ktoré má každá. Ďakovať za ne a vedieť ich aj oceniť, aby to nebolo tak, že tí z vonku nás viac ocenia,“ vyjadrila provinciálka sestier Monika Skalová. V prezentácií predstavila a rozobrala hlbšie kapitulnú tému inšpirovanú biblickým textom Svadby v Káne.
 
Do troch blokov bola rozdelená hlavná téma „Komunizmus a vplyv na nás,“ ktorú prednášala PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. Zdôraznila potrebu vytvorenia prostredia spätnej väzby, kde je možnosť hovoriť o problémoch subjektívnych alebo objektívnych a to nielen v komunitách, ale aj v cirkevných kruhoch, či v celej spoločnosti aj v jej politickej oblasti. Téma o celom balíku negatívnych následkov totality nielen na psychologickej, ale aj duchovnej úrovni osoby, bola zvolená provinciálnou radou saleziánok, ako impulz prípravy na spomenuté oslavy.
 
K víkendu provincie saleziánok patril sobotný večer vďačnosti a osláv sviatkov sestier, ktorý oživil ich umelecký duch prejavený v hudobnej skupine salkulele a tiež v tanečno- speváckej formácií skupín sestier v rôznych fázach rehoľnej formácie.
Dagmara Čepelová