Medzi nami dievčatami

Laura združenie mladých, stredisko Trnava organizovalo akciu „Záleží na…“ 21 mladých animátoriek strávilo popoludnie veľkonočného utorka spolu na „dievčenskom animku“ u sestier FMA.
 
„Pre mňa je žiť v pravde oveľa dôležitejšie ako mienka druhých ľudí o mne,“ vyjadrila svoj postoj jedna z hostí, Miriam Brestovanská. Čas, ktorý strávila v prítomnosti dievčat využila naplno a odhalila veľkú časť svojho života. Ako manželka a štvornásobná mama ich povzbudila svedectvom svojho života, najmä ku komunikácií s partnerom a modlitbe, lebo, podľa jej slov: „Všetko v mojom manželstve bolo vymodlené.“
 
Katarína Skalová – gynekologička, mama, manželka a hosť dievčenského animka, rozprávala nielen veci z oblasti blízkej jej pracovného oboru, ale takisto sa podelila o mozaiku svojej púti. „Nevedela som, že sa budeme rozprávať na takejto hlbokej úrovni, tak som si nič nepripravila,“ s prekvapením dodala. Viackrát dievčatá upozornila na skutočnosť, že Boh vedie kroky ľudí, že sa nemusia báť.
 
Sebapoznanie, prijatie identity ženy a cesty vyzrievania, čistota v chodení a v manželstve, alebo aj plánovanie rodičovstva, toto boli hlavné body, ktoré tvorili značnú časť dialógu. Okrem svedectva hostí si dievčatá odnášajú aj mnohé iné povzbudenia, ako to potvrdila aj animátorka Ema Šarközyová: „Okrem iného ma veľmi oslovili myšlienky z kázne, že máme byť trúby ktoré o Ňom povedia celému svetu, možno niekedy len v tichosti a skrytosti. A tiež o slzách…slzách lásky, ktoré občas stečú každej žene.“
 
Petra Červeňanská


„Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“