Stretol sa pracovný tím Artteo

„Kto má záľubu v rehoľných skratkách, prišiel by si na svoje: OM, CJ, CssR, SJ a FMA – pre istotu dvakrát. Okrem toho si veľmi ceníme, že medzi nami zaznelo aj slovo zo strany umelca – nerehoľníka. To už poznáme aj rôznych iných tímov, že prítomnosť laikov je pre konzultáciu našich pohľadov nanajvýš obohacujúca,“ zhodnotila stretnutie saleziánka Andrea Miklovičová. Rozprávali sme sa nielen o zážitkoch z tejto udalosti, ale i o cieľoch umeleckého zoskupenia, ktorí v Bratislave počas kvetného víkendu pracovne tvoril.

Bolo toto stretnutie niečím nezvyčajné?

Na jednej strane nebolo ničím výnimočné – veď podobne pracujú aj ostatné tímy, ktoré patria pod KVRPS – napr. takto sa stretáva aj skupina pastorácie povolaní.

Ale – pre nás to bolo čosi úplne jedinečné. Takmer každý z nás mal vo svojej tvorbe nejakú zlomovú udalosť: dokončenie renovácie kaplnky alebo veľkej olejomaľby do zahraničia, návrat z ročného výtvarného kurzu v Taliansku, naštartovanie nového projektu – novej série obrazov… Keď sa človek môže s takými vecami podeliť s tými, ktorí si navzájomu rozumejú a umelecky spolu rezonujú, je to niečo neopakovateľné, čo dá šťavu a inšpiráciu do ďalšej tvorby aj života.

Cieľom bolo naplánovať blížiace sa stretnutie rehoľných umelcov na Liptove a snívať spolu o ďalších víziách, ktoré sú zatiaľ vo vývine, takže zatiaľ sa dá na ne hlavne tešiť, podrobnosti prídu neskôr.

Keď sa povie ARTTEO, čo si pod tým človek má predstaviť?

Už na prvý pohľad v našom názve každý určite vidí umenie a Boha. 

A to sme radi – to sme chceli, lebo ARTTEO je platforma slovenských a českých rehoľníčok a rehoľníkov, ktorí sa zaoberajú výtvarným umením a jeho miestom v súčasnej kultúre a evanejlizácii.

Zjednodušene si nás ľudia zväčša zaraďujú tak, že „to sú tí, čo kreslia“.

Aby som to trochu spestrila, skúsim vymenovať, čo všetko do našich aktivít spadá: naši členovia sa venujú sochárstvu, reštaurovaniuarchitektúre,dekorácii sviečokpísaniu ikon, olejomaľbemodernej maľbe akrylom, keramikegrafikearteterapiivedú výtvarné kurzy pre deti a mladých…

Prečo sa chcete stretávať?

Tak tu by som si dovolila citovať jedného z našich zakladajúcich členov, brata Milana OM, lebo to vyjadril veľmi jadrne a hlboko, so svojím typickým mníšskym akcentom. A budem rada, keď tu zaznie aj čeština, ktorá je tiež “rokovacím jazykom” ARTTEO.

Hlavní důvod našich setkávání vidím ve vzájemném poznávání a podpoře řeholníků, kteří výtvarně tvoří. Další aspekty jsou, vzdělávání se v umění a společné hledání, jak použít dar umění ve službě evangeliu. Prostě být spolu s Ježíšem ve výtvarné tvorbě.“

Kto stál na začiatku tohto arte zoskupenia?

Diéta. Teda rôzne diéty.

Pri stole so špeciálnou stravou na česko-slovenskom stretnutí pastorácie povolaní na Velehrade sa pred dvoma rokmi stretli paulán Milan a sestra Eugénia od Mary Wardovej – slovo dalo slovo a vysvitlo, že obaja tvoria. A že obaja túžia po tom, aby sa umecky činní zasvätení dali nejak dokopy. O pár týždňov na to sa im to aj podarilo, na ich e-mailovú výzvu prišla odozva zo strany ostatných rehoľníkov a zakladajúca skupinka ARTTEO sa zišla na zámku v Strakoniciach v západných Čechách.

Ten zámok – to znie tak rozprávkovo! 

…a rozprávkové to aj bolo. V skutočnosti je to sídlo komunity sestier CJ, ktoré tam vedú spirituálne cetrum a vo svojom zaplnenom kalendári našli práve voľný termín, do ktorého sa podarilo napasovať náš víkend. A to bolo tiež tak trochu rozprávkové.

Čo najbližšie môžeme očakávať z dielne ARTTEO, respektíve, čo všetko už má za sebou?

Zhrnúť našu dvojročnú minulosť je jednoduché: minulý rok sme mali pekné stretnutie v širšom kruhu účastníkov v Prahe. Ďalšia vec, ktorú si veľmi vážime, je, že nás KVPRS prijala pod svoje krídla a zastrešila nás Teologicko-spirituálna komisia.

Sny a plány medzi umelcami nikdy nechýbajú. Z tých najbližších, ktoré sa už čoskoro aj uskutočnia, spomeniem októbrové česko-slovenské stretnutie na Liptove – v malebnom kraji bohatom na slovenskú výtvarnú tradíciu.

Ako môže ARTTEO obohatiť rehoľníkov a ako mladých?

To je, myslím, hlboká túžba v srdci každého z nás, aby sme boli obohatením pre druhých. Cítime, že zatiaľ sme ešte len na začiatku, ale keď príde ten správny čas, radi by sme sa podelili s tým, čo sme dostali a načerpali a ponúkli to aj ďalej. Nadchýna nás možnosť evanjelizovať umením, dať to svoje málo, čo vieme – tiesvoje dva chleby a dôverovať, že Ježiš to rozmnoží.

Ako hovorí pápež František, chceli by sme vyjsť aj na okraj – k umelcom, mladým, neveriacim – vychádzať zo stretnutia s Ježišom, z Božieho slova – spoločne ako skupina, ale aj každý sám – tam, kde pôsobí a pokračuje vo svojej tvorbe.

Niečo konkrétne sa nám už rysuje. Keď to bude už trochu viac ako iba prvotná skica, radi sa ohlásime znova s tým, ako sa to vyvíja.

Autori fotografií: sr. Mirka Tarajová FMA, sr. Eugénia Poláková CJ, p. Ján Zoričák CssR, Michal Žák