Skončila sa Provinciálna kapitula saleziánov

Saleziáni don Bosca na Slovensku zakončili svoju Provinciálnu kapitulu. Posledný deň venovali delegáti diskusii o návrhoch krokov v siedmych oblastiach života provincie a hlasovaniu o textoch troch tém pre generálnu kapitulu, ako napísal rhsdb.
 
Ďalej citoval  provinciála saleziánov don Jozefa Ižolda, ktorý na začiatku prác posledného rokovacieho dňa 25. apríla uviedol: „Kapitula je aj náročná práca, dostaneš trochu také bremeno na plecia. S týmto treba rátať. Do rozlišovania patrí celé spektrum krokov. Tá práca uvažovania nad mladými, nad profilom saleziána, nad laikmi, že o tom diskutujeme, rozmýšľame, rozprávame, to nie je zbytočné. Neznamená, že hneď máme to, čo konkrétne budeme robiť. Úlohou tejto kapituly bolo rozmýšľať nad témami generálnej kapituly.“
 
Kapitula prebiehala od pondelka 22. apríla svojou druhou časťou, v ktorej 48 delegáti z komunít uvažovali nad témami o svojej identite a poslaní v dnešnej dobe, ďalej o citlivej téme odchodov spolubratov. Účastníci diskutovali  a hlasovali aj  o návrhoch k niektorým právnym otázkam, ako sú úlohy provinciálneho vikára, zloženie členov provinciálnej rady, či o to, koľko spolubratov najmenej má byť v jednej komunite, alebo či je legitímne spájať úlohu direktora a ekonóma v komunite, ale i možnosť, že niektoré provinciálne diela riadia laici. K tejto téme bolo schválené stanovisko, ako je uvedené na saleziani.sk „Vidíme potrebu prítomnosti reálneho saleziána v každom saleziánskom diele, ktorý by dbal, aby sa tam vnášal saleziánsky duch.“ 
 
V stredu podvečer volili svojho delegáta na 28. generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať  budúci rok v Turíne, hlasovali o návrhoch zmien v Provinciálnom direktóriu, ktorým predchádzala pri viacerých bodoch aj krátka diskusia. Počas dňa reportéri TV Lux z Popradu pripravili spravodajskú reportáž, ktorú mali diváci možnosť vidieť v spravodajstve televízie v piatok 26. apríla večer.
 
Zdroj: www.saleziani.sk
Foto: Miroslav Podstavek SDB