Víkend sestier PF II

V piatok 8. marca cesta nás, mnohých saleziánok viedla do Nitry, do kňazského seminára, aby sme sa počas víkendu zúčastnili stretnutia permanantnej formácie. Charakteristikou tohtoročných „PF“; ako tieto stretnutia už veľa rokov voláme; je, že sestry s večnými sľubami boli rozdelené do troch skupín podľa formačných  ročníkov.  Tento víkend sme sa stretli ako sestry stredného veku, aby sme spoločne s lektorkou sr. Martou Andraščíkovou SSS, uvažovali a zdieľali sa o prežívaní života so zameraním na ľudský a duchovný vývin, ktorý je celoživotným procesom a prináša so sebou radosti, ale aj krízy, ktoré však majú byť prostriedkom rastu.
 
Pozreli sme sa na náš život, ktorý je Božím darom, nakoľko každý jeden človek bol stvorený ako jedinečný a z lásky nášho Boha, pre ktorého má každá  z nás svoju veľkú hodnotu a dôležitosť. Na stretnutí odznelo veľa oslovujúcich myšlienok, napr.:

  • Boh svoj plán s človekom nemení, ale mení nás
  • je potrebné rozpomínať sa, spomínať si na to, čo Boh pre nás urobil v našom živote;
  • krízy, ktoré prichádzajú počas svojho ľudského vývinu a dozrievanie, musí prekonávať každý človek; nie sú však oddelené od duchovného života, pretože v sebe skrývajú aj náboženské výzvy
  • krízy sú „bodom obratu“, sú „Exodom“ zanechaním, aby sme sa otvorili pre niečo nové; prostredníctvom nich rastieme, vykročíme do novej etapy
  • Boh nás volá k niečomu novému a na tejto ceste, ako zasvätené ženy je nevyhnutný intenzívny život s Bohom, pravidelné, osobné, dôverné spoločenstvo, stretnutie sa s ním, osobitne čas na osobnú modlitbu

 
Prínosom boli aj zdieľania sa v malých skupinách, či osobné stretnutia so sestrami. Sväté omše   sme slávili so špirituálom seminára Miroslavom Haferom. V seminári sme sa cítili srdečne prijaté predovšetkým ľuďmi, ale aj pekným, pokojným a príjemným prostredím, ktoré poskytovalo tiež možnosť prechádzky.
 
Ďakujeme sestre Marte za všetko, čím nás obohatila a pomohla zodpovedať aj na otázky, ktorými sa zaoberá každý človek, keď prechádza cez rôzne ťažkosti života. Ďakujeme tiež sestrám, ktoré toto stretnutie naplánovali a pripravili. Z Nitry sme odchádzali spokojné a vďačné, o čom svedčí aj zhodnotenie jednej sestry na konto stretnutia: „Bolo to najlepšie stretnutie v provincii.“  
Sr. Mária Červená, FMA