Pôstny balíček saleziánok

Začalo pôstne obdobie, čas kedy sa viac približujeme k Bohu, viac aj k sebe a hľadáme možnosti ako druhým pomôcť. Chceme vám preto ponúknuť v rámci PÔSTNEHO BALÍČKA každý týždeň vždy nejakú inšpiráciu z myšlienok pápeža Františka  a tiež ponuku možnej podpory. Z balíčka na túto prvú pôstnu nedeľu ponúkame:
„Volám sa sr. Andrea a pôsobím ako misionárka v azerbajdžanskom Baku štvrtý rok. Postupným vnikaním do jazyka a kultúry národa chceme v Baku v marci 2019 otvoriť Klub pre deti. Veľmi sa tomu teším a postupne sa nám hlásia deti. Podarilo sa nám získať prostriedky pre zariadenie, priestor nám poskytnú saleziáni. V klube bude pôsobiť 3 osoby, ja ako vychovávateľka, pani Sevda ako učiteľka hovoriaca rusky a azerbajdžansky a pani Arzu ako kuchárka a upratovačka. Pre tieto osoby potrebujeme nájsť financie, aby sme im ich prácu modli zaplatiť. Ak by ste chceli nejakou čiastkou v rámci pôstu na tento účel prispieť tu je číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 do správy treba napísať “Detský klub”. AK by ste chceli inak pomôcť alebo sa dozvedieť o nás a našej misii v Azerbajdžane viac, napíšte  na slkfma@nextra.com, ale samozrejme prispieť svojou modlitbou môžete vždy. Ďakujeme!“
 
Pôstna púšť nám pomáha povedať nie „svetáctvu“, „bôžikom“, pomáha nám robiť odvážne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a posilňovať vzájomnú solidaritu s bratmi a sestrami.“ (pápež František 22.2.2015)
 
Monika Skalová