Stretli sa členovia tímu provinciálnej kapituly

Provinciálna kapitula sa uskutoční na jeseň v tomto roku a bude prípravou na 24. Generálnu kapitulu, ktorej téma „Životodárne komunity v srdci súčasného sveta,“ má evanjeliový podtext  „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2, 5) a bude v roku 2020.
 
Prípravný tím Provinciálnej kapituly sa stretol v provinciálnom dome 11.3. 2019. Jeho členovia provinciálka  saleziánok sestra Monika Skalová, jej vikárka sestra Beáta Franeková, regulátorka sestra Janka Kurkinová a facilitátor Ján Mihálik spoločne rozmýšľali nad podnetmi, ktoré budú sestrám saleziánkam pomáhať  v príprave na obdobie kapituly.
 
„Potrebujeme urobiť duchovný podklad, pevný základ, aby sme mali na čom stavať. Verím, že toto predkapitulné obdobie bude pre nás požehnaným časom,“ povedala provinciálka Monika.
-dc-