Orientačné dni podporuje aj mesto Banská Bystrica

Orientačné dni je názov preventívneho programu, ktorý už tretí rok ponúkajú saleziánske mládežnícke organizácie Laura a Domka základným a stredným školám v Banskej Bystrici. V piatok 1.marca 2019  primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko podpísal so zástupcami Laury a Domky memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja vzdelávania a výchovy mládeže na základných školách. Podpisom dokumentu obe strany potvrdili vzájomnú spoluprácu pri rozvoji Orientačných dní. „Je to ďalší krok vpred. Tešíme sa, že mesto sa za tento projekt postavilo a spájame sily pri hľadaní cesty pre kvalitnú a atraktívnu formu prevencie v triednych kolektívoch.“ vysvetľuje koordinátorka projektu Paulína Mäsiarová.
Orientačné dni predstavujú trojdňový zážitkový program pre triedne kolektívy žiakov. Kurzy sú zamerané na integrálny rozvoj mladého človeka, na prácu s triednym kolektívom a na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Kurz je prispôsobený situácii v danej triede a ich problémom. Trieda si spoločne vyberá, akej z  ponúkaných tém sa na kurze bude venovať. Školiteľský tím zložený z odborníkov v pedagogike a psychológii po konzultácii s triednym učiteľom pripravuje každý kurz na mieru. Kurz trvá 3 dni od utorka do štvrtku od 8:00 do 16:00 hod. v priestoroch saleziánskeho strediska v Sásovej.
 V priebehu dvoch rokov sme pripravili 35 kurzov pre žiakov a študentov z  ôsmych škôl v Banskej Bystrici. Záujem narastá, každá trieda chce po skončení kurzu prísť opäť. vysvetľuje školiteľ Jozef Špalek.  Na kurzoch kladieme dôraz na silný zážitok a jeho následnú reflexiu, aby sa z neho stala konkrétna skúsenosť. Decká k nám prichádzajú bez očakávaní a s určitou skepsou. To, čo tu zažijú ich potom veľmi pozitívne prekvapí.“ vysvetľuje školiteľka Magdaléna Mikulová. Podrobnejšie informácie o Orientačných dňoch nájdete na stránke www.orientacnedni.sk a fotografie z  kurzov na facebookovej stránke Orientačné dni Banská Bystrica.
školiteľský tím Orientačných dní
 
Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.