Dievčatá v Košiciach oslavovali Lauru

V saleziánskom stredisku v Košiciach  na Troch hôrkach  oslavovali  sestry a animátorky  s dievčatami zo stretiek  sviatok blahoslavenej Laury spoločným stretkom.
V piatok 8.2. 2019 o 14,30 začal zábavno- súťažný program s témou  svätosti, ktorá je pre každého. Organizátorky podujatia ju  predstavili účastníčkam cez mladých ľudí, ktorý svojím životom, postojmi a hodnotami dosiahli túto métu. „ Páčilo sa mi, že hry boli prepojené so svätými a na začiatku hry nám povedali, čo ten svätý mal rád a potom sme si vyskúšali, čo  on vlastne robil,“ povedala o programe Sofia Sabová.
Celý program moderovala Laura v podaní animátorky Moniky Baloghovej. Dievčatá zo stretiek boli rozdelené do ôsmich skupín, v ktorých absolvovali osem stanovíšť. Na stanoviskách ich čakala postava svätého, či svätej, tí povedali niečo o sebe, predovšetkým hlavné posolstvo svojho života a potom už nasledovala nejaká úloha. Skupiny mali svoje kartičky, kde sa im zapisovali výsledky z aktivít.  Po absolvovaní všetkých stanovísk Laura pozvala dievčatá do tanca.
Výsledky súťaží slávnostne vyhodnotila organizátorka Annamária Kaňuchová. Odmenené účastníčky oslavy blahoslavenej Laury sa spoločne odfotili, pochutnali si na koláči, ktorý pre nich pripravili animátorky aj s krásnou výzdobou „Laura 10 rokov 3H.“ Každé dievča odchádzalo aj so spomienkovou nálepkou Laury.
Hoci sa oslava blahoslavenej Laury posunula o dva týždne po danom sviatku, jej cieľom bolo zažiť spoločné piatkové popoludnie všetkých rovesníckych dievčenských stretiek, ktoré  sa pravidelne stretávajú každý týždeň a v rámci prípravy na oslavy 10 rokov saleziánskeho strediska v Košiciach na Troch hôrkach prepájať a rozvíjať vzťahy  v rodinnom duchu medzi tými, ktorí  tu prichádzajú.
Dagmara Čepelová