Don Bosco show

V Dolnom Kubíne bolo takmer viac svätých ako v nebi. Prispela k tomu aj oslava dona Bosca v štýle karnevalu svätých. Netradičná ponuka prilákala v prvú februárovú nedeľu takmer dve stovky detí, mladých aj ich rodičov. Tému tohoročnej oslavy silno ovplyvnilo Heslo hlavného predstaveného saleziánov na rok 2019 „svätosť je aj pre teba!“. Aj preto sa to estrádnou sálou MsKS v Dolnom Kubíne len tak hemžilo rôznymi svätými – nechýbali sv. Terezky Ježiškove s ružami, sv. Lucie s očami na tácke, aj sám Pán Ježiš s tŕňovou korunou. Asi najpočetnejšie zastúpenou bola patrónka farnosti sv. Katarína Alexandrijská, ale aj čerstvý blahoslavený salezián don Titus Zeman. Tanečná karnevalová nálada bola popretkávaná rôznymi hrami a súťažami rodín – Inkognito, 5 proti 5 či Nikto nie je dokonalý. Rodiny našej farnosti tak mali možnosť nielen sa zabaviť, vzájomne spoznať, ale aj niečo nové sa naučiť. Veď svätosť je aj pre nás, naše rodiny! A aj pre teba! Ďakujeme rodičom za dôveru aj ochotu stráviť kvalitne so svojimi deťmi nedeľné popoludnie, spoznať svojich krstných, birmovných či iných obľúbených svätcov.
Autor: sr. Mery Gregová fma
foto: Erika Klocháňová a Lucia Zanovitová