Sme na ceste…

Naša komunita, zhromaždená Otcom… živená Ním, Slovom a Chlebom,… s optimizmom a úsilím,… sa stáva aj odpoveďou na hlboké potreby ľudského srdca. Rodinný duch si vyžaduje úsilie všetkých. Tak sa v komunite vytvorí ovzdušie dôvery a radosti. V neustálom úsilí o lásku… pozorne napráva svoje postoje a správanie… ochotne žije askézu… prežíva evanjeliové hodnoty odpúšťania… a každodennú odpoveď Pánovi… pohostinnosť s jemnou pozornosťou… radosti a bolesti našich drahých a vďačnosť. Spomienku na sestry, s ktorými sme prežívali náročnosť a radosti nášho povolania… Komunita spolupracuje s partikulárnou cirkvou, so skupinami saleziánskej rodiny… je pre nás výzvou vytvárať z našej komunity „dom Božej lásky“.
Ak vás tieto slová zaujali asi preto, že  sú citáciou z našich Stanov – z časti  „Náš sesterský život“ .
Snažíme sa žiť stanovy v konkrétnych výzvach a potrebách, ktoré každodenný život prináša. V advente sr. Iveta vo farnosti ponúkla modlitbové stretnutia nad Božím Slovom a pre veľký záujem pokračujú naďalej aj v novom liturgickom roku. Spolu so sr. Marikou sa stretávajú so skupinou exalliev. Určite ste už boli informovaní o medzinárodnej akcii – európske stretnutie saleziánskych historikov ACSSA, ktoré organizovala naša provincia a jej historická komisia v spolupráci aj s bratmi saleziánmi. Sr. Kamila bola aktívna v srdci tohto diania. Sme jej vďačné za vydanie knihy o našich slovenských sestrách v talianskom jazyku s názvom LE SUORE SALESIANE SLOVACCHE, vďaka ktorej sa hrdinské svedectvo života našich sestier dostáva za hranice Slovenska. Sestra Rózka je kostolníčkou vo farnosti, navštevuje chorých a prináša im Eucharistiu. Sr. Anna učí na základnej škole náboženstvo, vo farnosti Trnava -Tulipán. Je členkou diecézneho tímu pastorácie povolaní. Náš modlitbový život je rozšírený aj na širšie diecézne spoločenstvo, v ktorom spolu s ostatnými rehoľníkmi a rehoľníčkami sa modlíme počas adorácií každý prvý štvrtok  v mesiaci  za povolania.
V nastávajúcom období ako komunita budeme intenzívne rozlišovať pastoračný profil komunity. Prosíme o modlitby aj na tento úmysel. Veríme, že aj vďaka Vašim modlitbám Pán naďalej povedie našu cestu…
sr. Anna Bartošová