Opäť medzinárodne v Ivanke

V poradí už tretie z formačných stretnutí saleziánskych junioriek sa uskutočnilo v posledný januárový víkend v Ivanke pri Dunaji. V prítomnosti provinciálky, sr. Moniky Skalovej a sr. Jany Kurkinovej pokračovali sestry v téme tohto roka – komunita – aj v medzinárodnej zostave. Stretnutia v tomto roku obohacujú svojou  prítomnosťou juniorka a provinciálka česko-litovskej provincie, sr. Jana Svobodová.
Počas dní 25.-27.1.2019, popri preberaní ďalšej časti formačnej smernice pre obdobie juniorátu, sa veľa hovorilo aj o komunikácii, postojoch, ktoré napomáhajú i blokujú budovanie komunity, osobnom, slobodnom a zodpovednom prežívaní zasväteného života. Juniorky sa v skupinách, ale aj spoločne zamýšľali a zdieľali o osobných krízach a možnostiach ich prekonávania. Veľmi podnetným bolo svedectvo vlastnej cesty povolania, o ktoré sa so sestrami podelila česko-litovská provinciálka sr. Jana. Taktiež každá juniorka mala príležitosť sa osobne porozprávať s provinciálkou Monikou o tom, čím žila posledné obdobie.
Sobotný večer bol plný kultúry, krásy a rodinnej atmosféry. Sestry boli pozvané na veľkolepé vystúpenie detského folklórneho súboru Kremienok v Bratislave. Pod vedením saleziánov-spolupracovníkov, manželov Baginovcov, súbor funguje už 30 rokov, teda bol dôvod na oslavu.
Študijnú časť stretnutia doplnila sr. Adrika Sárközyová svojím príspevkom z dejín Inštitútu. V rámci jej bloku sa juniorky mohli naplno venovať mnohým zaujímavým informáciám o dejinách, ťažkostiach, výzvach i svätosti v rodine Inštitútu v prvej polovici dvadsiateho storočia.
Počas víkendu sprevádzala juniorky vďačnosť za mnohé dary. V prvom rade možnosť sa spolu stretnúť aj s českými spolusestrami, podeliť sa a povzbudiť sa navzájom. “Ďakujeme sr. Lenke za chutné vykrmovanie a vynaliezavé varenie, saleziánovi Jozefovi Skalovi za slúženie svätých omší, ale aj iným externým odborníkom za pomoc pri riešení ťažkostí s kanalizáciou či plynom” s vďačnosťou dodala sr. Mária Gregová.
Najbližšie juniorské stretnutie bude začiatkom apríla. Tentokrát však medzinárodnú skúsenosť vymenia juniorky za medzirehoľnú, čaká ich interjuniorát.
Ela Holá
Foto:  Lamiya Jalilová