Komunitné hody

V predvečer slávnosti sv. Jozefa sa na Mamateyke zväčšila hustota sestier saleziánok. Znalci histórie a tradície, vedia že sa tu zišli, ab

Don Bosco show

V Dolnom Kubíne bolo takmer viac svätých ako v nebi. Prispela k tomu aj oslava dona Bosca v štýle karnevalu svätých. Netradičná ponuka prilá

Sme na ceste…

Naša komunita, zhromaždená Otcom... živená Ním, Slovom a Chlebom,... s optimizmom a úsilím,... sa stáva aj odpoveďou na hlboké potreby ľ

Pustiť do služby Boha

DUCHOVNÁ ZRELOSŤ. DUCHOVNÉ OTCOVSTVO A MATERSTVO. CESTA IBA PRE NIEKTORÝCH? NIE. SME DO NEJ POVOLANÍ VŠETCI. Formou duchovných cvičení

Áno, budeme ho ľúbiť!

Je až neuveriteľné, čo dokážu deti materskej školy. Ich neskutočnú energiu mohli diváci zažiť i vidieť počas vianočnej hry, ktorú pra

Ak neprehráme, vyhráme!

Saleziánske strediská zabrali celú telocvičňu na SOŠ elektrotechnickej vďaka druhému ročníku Tituscupu, ktorý bol v Trnave prvýkrát. "Bol

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk