Sestry v stálej formácií- radosť žiť!

Skupina saleziánok v tomto školskom roku začala víkendové stretnutia sestier s večnými sľubmi. Pozvaná pastorálna poradkyňa, Marta Andraščíková SSS,  rozprávala sestrám v stálej  formácií  nielen o  Kríze v zasvätenom živote  v dňoch  30.11.- 2.12.  v Terchovej.
„To čo som chcela odovzdať je radosť zo života pre farebnosť výšky a hĺbky, ktoré má  a tiež poukázať na radosti života v Bohu,“   povedala na záver sobotných  prednáškových vstupov Marta. V téme hovorila saleziánkam do  9 rokov večných sľubov o období  trúchlenia, dynamike smútku, intimite ako určitej stránke osobnosti, o  zrelosť dospelej ženy a jej  vnútornej  transformácií, ktorá v sebe zahŕňa byť sama sebou a iniciatívna.
Počas víkendu sestry zažili aj výlet lanovkou na Vrátnu alebo spontánnu radosť pri večernom súťažnom  programe. Nechýbali ani  oddych pri filme a rozhovory o živote v komunitách, či mládežníckych strediskách, kde pôsobia.
 „V prvom rade som vďačná za spoločenstvo sestier, ktoré  sme sa stretli v Terchovej. Myslím, že sme v takom veku, v ktorom prežívame rôzne pekné, ale aj ťažké veci, niekedy sú to aj krízy. Ale hlavne to, že niektoré  moje prežívanie je normálne. Oslovilo ma to, že je normálne  smútiť za tým, čo bolo, vedieť to oplakať, trúchliť, či aj hnevať sa. V tom  všetkom si nechať čas, až potom nájsť úplne od začiatku, nanovo Božie cesty. Uvedomiť si, že práca, ktorá mi je zverená, má oveľa hlbšiu hodnotu pre mňa. A tiež to, že Boh svoje plány so mnou mení,“ zhodnotila sestra Lenka Pukajová.
Niektoré účastníčky  stretnutia  zakončili  formačný pobyt v neďalekej Žiline, kde sa zúčastnili teambuildingu  členiek pastoračného tímu slovenských saleziánok. Sestry Marta Baňasová, Mária Gregová, Mária Nagyová, Paulína Mäsiarová a Dagmara Čepelová rozprávali o činnosti medzi mladými a rozmýšľali o výzvach pre Slovenskú saleziánsku pastoráciu.
-dc-