Bolo to po prvýkrát v histórií

November bol v dolnokubínskej komunite presiaknutý viacerými  zaujímavými stretnutiami, s ktorými sa chceme s vami podeliť.
Začiatkom mesiaca si k nám na Oravu prišli oddýchnuť saleziáni-spolupracovníci Kolenčíkovci z Trnavy. Nechýbali rozhovory, zdieľanie života i objavovanie sveta novonarodenej Alžbetky. Toto stretnutie sme zavŕšili spoločným nedeľným  obedom v podaní manžela Maja Kolenčíka, ktorý navaril pre celú rodinu a komunitu sestier.
Počas mesiaca nechýbala ani pracovná večera u nás s miestnymi kaplánmi Filipom a Ferom, ktorí sú zodpovední za prvoprijímajúcich a birmovancov a reflexia uplynulých mesiacov i plánovanie, čo a ako ďalej v príprave na tieto sviatosti.
Uprostred mesiaca  sme jeden večer strávili v inej rehoľ. komunite. Všetky sme sa zhodli, že sme prvýkrát  v histórií na návšteve u sestier vincentiek, ktoré tiež pôsobia v Dolnom Kubíne. Toto stretnutie bolo odpoveďou na spoločné stretnutie počas  Dňa zasvätených u nás . Bolo to medzirehoľné stretnutie, ktoré sa nieslo v modlitbe, v podelení sa s radosťami  i ťažkosťami a nechýbalo ani chutné agapé.
Výnimočným stretnutím bola aj návšteva  u mamy našej sestry Eriky P., ktorá sa v týchto dňoch dožila  významného okrúhleho  životného jubilea. A tak sme si v rozhovore zaspomínali na mladosť, pohrabali sa v rodinnom fotoalbume či spoznali nového Erikinho švagra.
Ani tento mesiac nechýbali dennodenné stretnutia s mladými a deťmi v škole, v stredisku s ASC, ale i také nie každodenné pri pin-pongovom turnaji u nás.
Objaviť v každom z nich Krista bola príležitosť a ponúka sa nám opäť zajtra pri všedných či nevšedných stretnutiach počas dňa. Majme teda otvorené oči i srdce.
-va-