Dni autentického bratstva FMA a SDB

Rozhovory s účastníkmi Európskeho seminára historikov ACSSA.

Keď je saleziánka prítomná v materskom centre

To je pre mňa zážitok, skamarátiť sa s deťmi, ktoré sa držia „maminej sukne“

Banská Bystrica opäť zahorela animátorsky

Aby pochopili dôležitosť sv. omše

Spoločne reagovať na nové výzvy sveta

Naznačiť celému združeniu niektoré vhodné akčné línie

V Bratislave sa konal Európsky seminár saleziánskych historikov

Na seminári zazneli slovenské mená