V Bratislave sa konal Európsky seminár saleziánskych historikov

Európsky seminár ACSSA, združenia saleziánskych historikov  organizačne pripravili saleziánky. Stretnutie s témou významných saleziánskych osobností medzi 19-20. storočím, kde zazneli aj slovenské mená,  sa konalo v Centre Salvator  v Bratislave od 31. októbra do 4. novembra.
Medzi 48  účastníkmi seminára boli prítomné aj členky slovenskej historickej komisie saleziánok sestry Kamila Novosedlíková a Adriána Sárközyová, ktoré sa tejto oblasti venujú niekoľko rokov. Z  laikov zo  Slovenska boli  pozvanými hosťami prof. Emília Hrabovec, saleziánka spolupracovníčka prof. Mária Potočárová, Mgr. František Neupauer.
Plán stretnutia tvorili najmä príspevky, ktoré bolo možné sledovať aj na Archivio Storico Fma-Ipi. Hovorili o významných saleziánskych postavách, v ktorých boli spomenutí aj saleziánka Mária Černá, magistra rodiaceho sa Inštitútu Fma na Slovensku,  don Ivan Gróf, ktorého predstavil pozvaný člen seminára z radov saleziánov don Milan Urbančok. Počas programu 2. novembra navštívili účastníci významné miesta saleziánskej histórie a spirituality  a saleziánskeho života v ťažkých časoch 20 storočia  Šaštín, Vajnory, Devín, Bratislavu a v nej tiež Ústav pamäti národa.
Saleziánky spolu so sekretárom saleziánov Jozefom Skalom ako organizátori seminára pripravili predposledný deň pre hostí slovenský večer, v ktorom predstavili ľudové tance a ochutnávku domácich pochutín.
Ako uviedli saleziáni, seminár bol súčasťou cyklu kontinentálnych seminárov ACSSA; v júni sa konal seminár v Indii, počas februára a marca 2019 sa budú konať semináre v Amerike, Afrike a Východnej Ázii. Semináre sú súčasťou programu pred 7. Medzinárodným kongresom ACSSA, ktorý sa bude konať v roku 2020.
-dc-