Synoda očami FMA

Na prebiehajúcej synode biskupov o mladých, viere a rozlišovaní povolania (od 3. do 28. októbra  2018 vo Vatikáne) sa zúčastňujú aj dve sestry saleziánky: Talianka Sr. Alessandra Smerilli, docentka politickej ekonómie a Sr. Lucy Muthoni Nderi, doktorantka psychológie a pastoračná pracovníčka medzi deťmi z ulice v Makuyu (Keňa). Ďalšie sestry FMA sa zúčastňovali prípravných etáp Synody.
Táto Synoda je pre saleziánsku rodinu míľnikom, lebo mieri na jadro našej charizmy, čiže na mládež. O svoje dojmy z doterajšieho priebehu sa podelila sr. Alessandra v interview pre Vatikánsky rozhlas. Okrem iného povedala:
„Začala som bez veľkých očakávaní, pretože som nevedela čo sa bude na Synode odohrávať, ale musím povedať, že od prvého dňa som si hneď všimla veľkú lásku Cirkvi voči mladým ľuďom, a to ma oduševnilo. Overila som si to aj pri práci v malých skupinách, kde bol priestor na diskusiu, kde sme sa mohli slobodne vyjadriť a kde biskupi mohli priamo hovoriť s mladými.
Ale najkrajšou témou, podľa môjho názoru, je potreba naučiť sa počúvať mladých, a to nie pasívne. Venovali sme sa téme počúvania, ktoré, ak je ozajstné, mení toho, kto hovorí, i toho, kto počúva. A tak sme sa rozprávali o ceste, ktorá sa dá s mladými ľuďmi robiť.“
Svet mladých sa radikálne zmenil a oni vysielajú jasné posolstvo: „Je pre nás ťažké spájať náš rast, našu cestu k dospelosti a náboženskú skúsenosť.“
Pápež František výstižne vyjadril smer, ktorým by sa mala uberať obnova: „Cirkev, ktorá nepočúva, sa ukazuje ako uzavretá novosti, uzavretá pred Božími prekvapeniami, a nemôže sa stať vierohodnou najmä pre mladých, ktorí sa potom od nej nevyhnutne vzdialia, než by sa priblížili“.
Kiežby sa prejavilo pôsobenie Ducha Svätého, aby Synoda ponúkla prvky, ktoré pomôžu nájsť nové spôsoby a cesty ako vytvárať k mladým most a približovať im evanjelium.
spracované podľa www.cgfmanet.org  a www.saleziani.sk
-em-
foto:   https://www.flickr.com/photos/synod2018/with/31374686828/